2019/2020

Třídní učitel:

Bc. Ing. Ivana Pokorná - Aj, Pč

Asistentka pedagoga:

Martina Landová


Další pedagogové:

Ing. Jana Frýdlová - Čj, Inf.

Mgr. Martina Bartušková - P, Z

Mgr. Edita Holušová - Ov, Vz

Mgr. Iva Barancová - Tv

Helena Dědicová - M

ThDr. Renata Chytilová Th.D. - D

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Ing. Jiří Lebduška - F

Mgr. Jindra Svobodová - Hv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Dobrý den,

žádám rodiče o řádné omlouvání svých dětí z hodin tělesné výchovy v odpoledním vyučování. Nestačí do žákovského notýsku napsat, že dítě nebude cvičit, je po nemoci, je např. nastydlé, atd. To vlastně znamená, že má být přítomno na hodinách, jen necvičí. V notýsku musí být zapsaná věta, že dítě může odejít po 4. vyučovací hodině samo (v doprovodu rodičů) domů a samozřejmě podpis rodičů. Žák si mě musí v dopoledních hodinách vyhledat a notýsek s omluvenkou ukázat. Jinak by se jednalo o porušení školního řádu.                                                                                   

Děkuji za přečtení. Mgr.Iva Barancová


Doučování z anglického jazyka bude probíhat zdarma každou středu od 2.10.2019 vždy v 7 hodin ráno - učebna T9 (2. třída).


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

 Výpisky Výchova ke zdraví 6

 7.11. DÚ Rodokmen: strom života po prarodiče (vy, sourozenci, rodiče a jejich sourozenci s dětmi a babičky a dědové a jejich sourozenci). Nechte si záležet na grafické úpravě, přidejte např. fotografie členů rodiny, vybarvujte, kreslete. Inspiraci hledejte na internetu.

14.11. Křížovka: Reprodukční funkce rodiny

21.11. Test: Reprodukční funkce rodiny


  • OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Výpisky Občanská výchova 6

 


  • INFORMATIKA:

Pro lepší informovanost, požadavky, známkování a pochopení celé výuky, byl vytvořen následující souhrn celého předmětu.

1.Výukové materiály

- program pro psaní všemi deseti: www.atfonline.cz (heslo a přístupové údaje v notýsku žáka)

- učebnice Informatika (pro 4. a 5. třídu)

- microsoft office (word, excel, powerpoint)

- doplňkové materiály: prezentace, modely aj.

2.Proč ATF

- psaní všemi deseti je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP)

- výuka již ve 4. třídě pro získání dobrých návyků při psaní z dostatku času

- 6. – 7. třída – word, excel, powerpoint - nutnost psaní

- znalost klávesnice

- počítačová generace dětí – komunikace e-maily

- SŠ a VŠ – psaní referátů, maturitních otázek, diplomek aj.

- zkušenosti z minulých ročníků při pravidelné přípravě

-nácvik 5 min./ denně na jedno cvičení (7/ lekce)

                - 35 min pro zvládnutí 1/ lekce týdně

- hravá forma výuky – balónky

3. Rozložení učiva

- 4. třída: ATF 15 lekcí, základy malování

- 5. třída: teorie, ATF 15 lekcí, internet

- 6. třída: word, internet, grafika, ATF 15 lekcí

- 7. třída: excel, powerpoint, ATF lekcí

4. Organizace výuky

4. třída

- seznámení s ATF, první psaní

- získávání dobrých psacích návyků

- prověřování znalostí každých 14 dní formou přikrytí prstů posledního cvičení dané lekce – na známky

- kontrola domácí přípravy

- program malování – vytváření obrázků

5. Hodnocení

- důraz je kladen na pravidelnou domácí přípravu – zohledňování při klasifikaci známky na vysvědčení, není tak kladen na výkon samotný

- program ukazuje známky po dopsání cvičení:

                1 – 2: dobře procvičené písmeno

                     3: průměrně procvičené písmeno

                4 – 5: neprocvičené písmeno. Nutné procvičovat v nácviku

- známky budou zapisovány do žákovské knížky

- známka za 5 znamená neprocvičeno, ne pětka jako taková

- program tímto usnadňuje kontrolu procvičení

6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

- 1 lekce na 14 dnů

- kladen důraz na znalost klávesnice

- nebude zohledňován nácvik

- hravější forma výuky

7. Domácí příprava ATF

- ikona klávesnice ruka a klávesnice (vpravo nahoře) – ukazují správné postavení prstů na klávesnici

- průměrná doba nácviku jednoho cvičení je cca 5 min

- průměrná doba jedné lekce (7 cvičení) je cca 35 min / týdně

!!! pokud se nenacvičí pečlivě každá lekce, není na co navazovat – stoupá stres

- nutnost hledět na monitor, ne na své prsty na klávesnici

- při pravidelných kontrolách má učitel zpětnou vazbu přípravy žáka

V případě nejasností či doplnění informací mne prosím kontaktujte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Osobní schůzka – po domluvě.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Na 4. 11. si na VV přineste materiály se zajímavou strukturou k otiskování. Moho to být např. listy stromů, kůra, tkanina nebo plastická tapeta se zajímavým povrchem, vlnitá lepenka, různé druhy provázků, korkové zátky, bublinková fólie apod. - fantazii se meze nekladou.

Na 30. 9. budete na VV potřebovat tužku, tuš, pero / špejli případně tenký černý fix. Kromě toho si přineste různé druhy přírodnin - může to být například zajímavý kámen, kůra stromu, větvička, listy, pírko, šnečí ulita, mušle, šišky atd.

Na 23. 9. si přineste netradiční kreslicí materiály - např. špejle, dřívka, větvičky, kartáčky a kartáče, starý hřeben, houbu, peříčka, hadříky a další nástroje, kterými se dá kreslit - podle vlastní fantazie.

Na 16. 9. budete potřebovat tužku, fix, pastelky / mastný pastel / voskovky.

Celkový seznam potřeb pro výtvarnou výchovu:

měkká tužka

guma

ořezávátko

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada / olejový pastel / voskovky

suchý pastel – základní sada

fixy + 1 černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + 1 běloba navíc

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky

hadřík

pracovní plášť“ (zástěra, staré tričko)

igelit nebo starý ubrus na stůl

další materiály – směrované už ke konkrétním činnostem, ale bylo by dobré  shromažďovat i průběžně –papírové krabičky a krabice, kartonové krabice, vlnitá lepenka, textil, vlna, provázky,zbytky dřeva, dráty a drátěné pletivo, staré noviny a časopisy, různé druhy papíruplastická hmota (např PET lahve, různé zbytkové materiály – odřezky plechu, zátky, kamínky, knoflíky atd., hřebíky), zajímavé přírodniny (kůra, mušle, kameny atp.)


  •