2019/2020

Třídní učitel:

Bc. Ing. Ivana Pokorná - Aj, Pč

Asistentka pedagoga:

Martina Landová, Mgr. Lucie Šedová


Další pedagogové:

Ing. Jana Frýdlová - Čj, Inf.

Mgr. Martina Bartušková - P, Z

Mgr. Edita Holušová - Ov, Vz

Mgr. Iva Barancová - Tv

Helena Dědicová - M

ThDr. Renata Chytilová Th.D. - D

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Ing. Jiří Lebduška - F

Mgr. Jindra Svobodová - Hv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:


Doučování

V úterý 14.4. od 13:00 - 14:00 proběhne doučování žáků, kteří ke mně docházeli ve škole. Doučování nabízím i ostatním žákům, kteří potřebují s něčím pomoc. (prosím o kontaktování e-mailem, abych je mohla do schůzky přidat). Děkuji

Doučování bude probíhat každé úterý ve stejný čas.

Frýdlová


DĚJEPIS

UPOZORNĚNÍ:

Učivo na 20. týden budete mít ještě týden k dispozici pro případ, že by si někdo potřeboval zpětně cokoli ověřit, poté bude smazáno

Učivo na 21. týden (18.5. - 22.5. 2020)

Sledujte prosím stránky třídy i v průběhu týdne.

On line hod. v pátek viz. kalendář Teams

 

 

Opakuj:

vypracuj a vlep si do sešitu viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

str. 22/1 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu pouze přepiš tajenku)

str. 22/2 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš propojené pojmy)      

str. 22/3 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo si vyber 5 pojmů a přepiš je i s vysvětlením do sešitu)

str. 22/4 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš pouze jména měst)      

 

 

NOVÁ LÁTKA

téma nadpis: Raná řecká tyranida str. 80 samostudium + výpisky, které zpracuj dle červených puntíků

téma nadpis: Sparta str. 81-82 samostudium výpisky viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

téma nadpis: Athény str. 82-83 samostudium výpisky viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

 

 

Podívej se: výklad látky!! https://www.youtube.com/watch?v=HE4L6HHQZSM

 

 

Pro zajímavost a dějepisné nadšence:

pouze čas: 5,50-9,33

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

 

 

Přeji hezké samostudium.

Dějepisu zdar!

 

 

Učivo na 20. týden (11.5. - 15.5. 2020)

Opakuj:

vypracuj a vlep si do sešitu viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

str. 20/16 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo jen napiš do sešitu Významné vědy v Egyptě: názvy 4 věd)

str. 20/17 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš a doplň text bez přepisování tajenky)       

str. 20/18 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo si vyber 3 pojmy a jejich význam napiš do sešitu např. reliéf =…..)

NOVÁ LÁTKA

téma nadpis: Velká řecká kolonizace a její důsledky str. 80 samostudium + výpisky, které zpracuj dle červených puntíků- VYNECH třetí puntík

Kdo chce, může si vytisknout a vlepit do sešitu mapu viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

Prezentace: viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

Pro zajímavost a dějepisné nadšence:

od času 3,22 – vzniku městských států

https://www.youtube.com/watch?v=kXlq1AqQe4A&t=320s


MATEMATIKA

Materiály: 

https://drive.google.com/drive/folders/1h0Sco2GBN04_j6d3No2FoRCFK7jmfh9R


Učivo 25.5.- 29.5.

Sledujte Teams, ve středu bude zadán test.

V úterý bude zadán PL na téma DĚLITELNOST. Jeho vypracování bude zahrnuto do klasifikace, postupně budu do Bakalářů zadávat klasifikaci testů z Teams

Budeme se nadále scházet ve středu v 10.00 a v pátek v 10.55

Učebnice: 

- str 111,112- pročíst si téma Kužnice trojúhelníku vepsaná ( ve středu vysvětlím) - žlutý rámeček, připravím výpisky ( zopakujte si, jak se setrojuje osa úhlu)

- str 112/ cv 5-7

- str 113/1,2

PS:

- str 132/ cv 1 dole

- str 133/ cv 2

Učivo 18.5. - 23.5.

Sledujte Teams, ve středu bude zadán test

Učebnice: 

- str 110- pročíst si téma Kužnice trojúhelníku opsaná ( ve středu vysvětlím) - žlutý rámeček, připravím výpisky 

- str 109/ cv 1.2 dole

- str 110/ 4,5

PS:

- str 129

- str 131/ cv 7,8


 

Učivo 11.5. - 17.5.

Sledujte Teams, ve středu bude zadán test

Výška v trojúhelníku: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjWrKKdzF7Y

Učebnice: 

- str 108 - pročíst si téma Výška trojúhelníka ( ve středu vysvětlím) - žlutý rámeček 

- str 109/ cv 2,3

- str 139/ cv 53,54

PS:

- str 126/ cv 1 dole

- str 127/ cv 2

MM:

- str 16/ cv 180

- str 17/ cv 184


Učivo 4.5. - 7.5.

- Sledujte Teams, opět bude zadán test!!! 

Těžnice trojúhelníka: ( použitá jiná učebnice!!)

https://www.youtube.com/watch?v=GlL-AcKQpMw

 

Učebnice: 

- str 106, 107 - pročíst si téma Těžnice trojúhelníka ( ve středu vysvětlím) - žlutý rámeček 

- str 107/ cv 4,5, výběrově cv 8 

- str 138/ cv 41-46

PS:

- str 125/ cv 1,2

MM:

- str 21/ cv 190,191


 

Učivo 27.4. - 30.4.

- Sledujte Teams!

Zopakujte si, jak se sestrojuje střed úsečky: 

https://www.youtube.com/watch?v=yYJ7UzYnpV4

Střední příčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=nEX23DofjB0

Učebnice: 

- str 105 - pročíst si téma Střední příčka trojúhelníku ( ve středu vysvětlím) - žlutý rámeček 

- str 106 / cv 5,6, případně cv 7

- str 139/ cv 41-46

PS:

- str 122/cv1 ( společně)

- str 123/ cv 4 - stačí 1-2 trojúhelníky

 


Učivo 20.4. - 24.4.

- tento týden se sejdeme ve středu v 10.00, doufám, že už k žádným velkým přesunům nedojde. 

- pokud něco potřebujete, pište přes mail nebo MS Teams

- na naše schůzky si berte i rýsovací pomůcky, pastelky, nůžky, kousek papíru. 

Učebnice: 

- str 103 - napsat si do sešitu nadpis " Vnější úhly trojúhelníku " , udělat výpisky ze str 103 ( rýsujte) ze žlutého rámečku; vypracovat cv 2 - ústně

- str 104  - žlutý rámeček, přerýsovat obrázek, vypsat

- str 104/ cv 4 - ústně, cv 5, 6 

PS:

- str 117/ cv 3, šedý sloupeček ( zalistujte případně ve školním sešitě dozadu, hodně jsme podobné příklady počítali)

- str 118/ cv 5 ( stačí půlka),cv7, cv8, cv 6 - výběrově

- str 121/ cv 1-3

 MM:

- str 13 / cv 176

- str 14, 15 ( nelekejte se, na každé straně je jedno cvičení s obrázky, udělejte alespoň půlku cvičení) 

Výklad ( druhá půlka)

https://www.youtube.com/watch?v=vyx9xH6Z_M0


Učivo 13.4. - 17.4.

- Tento týden se sejdeme v pátek v 10.00. Od příštího týdne navrhuji středu 10.00 ( ještě se domluvíme). Pokyny pro schůzku jsem vám napsala v pozvánce, přečtěte si ji. 

- Pokud se bude chtít někdo domluvit na konzultaci, napište mi přes chat nebo do mailu, domluvíme se na termínu.

- Budeme se věnovat hodně geometrii, nezapomínejte na pomůcky. 

Učebnice: 

- pokud nevíte, co jsou střídavé a souhlasné úhly, přečtěte si znova str 75 v učebnici nebo hledejte v sešitě

- str 101 - napsat si do sešitu nadpis " Součet úhlů v trojúhelníku" , udělat výpisky ze str 101 ( rýsujte) ze žlutého rámečku; vypracovat cv 2

- str 102/ cv 4 ( pište do sešitu odpověď ano - ne)

PS:

- str 114/ cv 2-4

- str 116/ cv 1 dole

- str 117 / cv 2

MM:

- str 12 /cv 174

- str 13 / cv 175

Výklad ( jen první půlka, něco podobného budeme dělat společně v pátek) 

https://www.youtube.com/watch?v=vyx9xH6Z_M0


Učivo 6.4. - 8.4.

Tento týden se pokusím s některými z vás spojit přes MS Teams a jen vyzkoušíme spojení. 

Z minulého týdne si ještě jednou pročtěte manuály na výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. 

Přeji krásné, i když netradiční prožití velikonočních svátků

PS:

- str 113/ cv1

- str 114

MM:

- str 12 /cv 171 - 173


 

ANGLICKÝ JAZYK

Učivo 11.5. -  17.5.

Úkol: virtuální třída - prvních 10 cvičení 5. lekce Project online

Nepravidelná slovesa (1. sada viz. detail v Teams)

Online hodiny AJ - každé úterý od 10:00. Online třídnické hodiny - každé pondělí od 9:00. Obojí do odvolání. Pracujeme v prostředí Teams (Office 365). Domácí úkoly zadávány tam, k dispozici mj. i souhr gramatiky.

Procvičovat lze na stránkách: 

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.duolingo.com

https://www.helpforenglish.cz/


FYZIKA

Učivo 11. - 15. 5.

 

Téma : HUSTOTA

Do sešitů vypíšeme z učebnice dva vzorové příklady na str. 90-91.

Na str. 93 nakreslíme a doplníme tabulku cv.3.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ČESKÝ JAZYK

Učivo 25.5. - 29.5.

Mluvnice: Slovesa - str. 107 - 111

Čtení: 

 Kateřina Křížová - O lékařské praxi a následném boji o holý život (str. 163)

Do sešitu napsat zelený rámeček str. 164

Do pátku 25.9.5. napsat do domácího sešitu (případně jiného) vyprávění o svých malérech a patáliích. (minimum 20 vět). Ofocené zaslat e-mailem.

V Teams - od 26.5.-29.5. test na opakování

 

Učivo 11.5. - 15.5.

Mluvnice: Slovesa

Čtení: do sešitu napsat v zeleném rámečku první 2 věty str. 162, prečíst René Goscinny - Kouřím str. 159

Čtenářský deník - obsah výběru libovolné knihy ofotit a zaslat do pátku 29.5.


 

PŘÍRODOPIS

Učivo 25.5. - 29.5.

Charakteristika a dělení hmyzu podle rozmnožování - v Teams 6.B Př máte uloženou Ppt prezentaci. Výpisky uděláme společně na online hodině v pátek. Kdo nebude, udělá samostatně.

Učivo 18.5. - 22.5.

S pomocí učebnice udělejte stručné výpisky z témat STONOŽKOVCI (str.84-85) - důležité jsou rozdíly stonožky/mnohonožky a zástupci a ŠESTINOZÍ (87) - charakteristika skupiny. Testy z pavoukovců jste napsali celkem pěkně :-) 


ZEMĚPIS

Učivo 25.5. - 29.5.

Obyvatelstvo - opakování PS str.45 - vyplňte sami. Na online hodině v úterý zkontrolujeme a uděláme výpisky na téma Hospodářství, učebnice str.84-85.

Učivo 18.5. - 22.5.

Téma: Kde žijeme? Přečtěte v učebnici str.80-83 - většinou opakování z 1. stupně. Napište shrnutí za textem nebo udělejte vlastní výpisky. V PS vyplňte 43/1,2 a 44/1,4.


 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Výpisky Výchova ke zdraví 6

Sledujte prosím pravidelně Teams "Kalendář" a "Zadání". Jakmile kliknete na ikonu "Zadání" vlevo na liště Teams a zvolíte náš předmět, objeví se vám pokyny. Při on-line výuce budeme pravidelně psát kvízy z výpisků. V zadáních budete mít napsané témata k prostudování

Učivo 31.5. - 19.6.

 • 18 Ochrana obyvatel za mimořádných událostí
 • 19 Nebezpečné situace

Učivo 30.4. - 31.5.

 • 16 Zdravá výživa a životní styl
 • 17 První pomoc - resuscitace, krvácení

Učivo 30.3. - 30.4.

 • 14 Životospráva
 • 15 Zdraví a nemoc

Učivo 23.3. - 31.3.

Do 31.3. si prostudujte ve výpiscích následující témata:

 • 13 Alternativní výživa

 


 • OBČANSKÝ VÝCHOVA

Výpisky Občanská výchova 6

Sledujte prosím pravidelně Teams "Kalendář" a "Zadání". Jakmile kliknete na ikonu "Zadání" vlevo na liště Teams a zvolíte náš předmět, objeví se vám pokyny. Při on-line výuce budeme pravidelně psát kvízy z výpisků. V zadáních budete mít napsané témata k prostudování

Učivo 31.5. - 19.6.

 • 18 Ochrana obyvatel za mimořádných událostí
 • 19 Nebezpečné situace

 

Učivo 30.4. - 31.5.

 • 19 Významné české osobnosti
 • 20 Naši prezidenti

Učivo 30.3. - 30.4.

 • 17 Praha
 • 18 Z historie ČR

Učivo 23.3. - 31.3.

Do 31.3. si prostudujte ve výpiscích následující témata:

 • 14 Obecní zřízení
 • 15 Česká republika - demokratický stát
 • 16 Má vlast

 


INFORMATIKA

Učivo 25.5. - 29.5.

Exel - vytvořit tabulku se šesti řádky a pěti sloupci. Téma: Prodej sportovního oblečení. Do 28.5. vytvořenou tabulku zaslat na e-mail.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Učivo 25. 5. - 29. 5.

Téma antiky uzavřeme výtvarným úkolem, na jehož vypracování budete mít 14 dní. Typickými  výtvory starověkých Řeků jsou hrnčířské výrobky. Řecká keramika je velmi charakteristická jak barevností, tak náměty a provedením. A právě proto se stane inspirací pro vaši další práci

Váš ukol bude následující:

Pokuste se sami vytvořit obrázek antické nádoby - může to bý amfora, kráter, lekythos nebo talíř v tom duchu, v jakém malovali antičtí hrčíři. Inspirujte se u antických malířů na keramiku a pokuste se vytvořit obraz antické nádoby s využitím toho, co využívali oni – omezeného množstív barev:, různé odstíny hnědé a červené, žlutou a okrovou převážně černá a také bílou. Náměty hledejte rovněž v antice – můžete používat typické ornamenty (podívejte se, které to jsou), zvířata, lidské postavy. Techniku zpracování a formát papíru si zvolte sami – doporučené techniky najdete na Teams a na webových stránkách.

Nezapomeňte také odevzdávat dokončené výtvarné práce. Závěrečné hodnocení se blíží a k dosažení nejlepšího výsledku budete potřebovat alespoň tři odevzdané výtvarné práce. Na bakalářích si během tohoto týdne můžete ověřit, jak na tom jste. Zbystřit by měli hlavně ti, kteří zatím nemají ani jeden odevzdaný obrázek.

Učivo  18. 5. - 22. 5.

Tento týden budete pokračovat v práci na ilustraci k antické báji (viz úkol na minulý týden). Kromě toho si ověříte svoji znalost antické kultury prostřednictvím kvízu, který najdete v zadání na Teams.

Nové zadání vás čeká až příští týden, kdy se uvidíme online dle rozvrhu.


Učivo 11. 5. - 17. 5.

Ilustrace k řecké báji

Téma na tento týden bude inspirované antickou kulturou. 

Určitě jste se v průběhu seznamování se světem antiky seznámili i s příběhy - bájemi, kterými starověcí Řekové vysvětlovali svůj svět.

A tak pro vás nebude těžké jednu z těchto bájí vybrat a nakreslit k ní ilustraci.

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo časopisu, který má osvětlit a vysvětlit jejich text, učinit jej srozumitelným nebo také výtvarně oživit.

Vaším úkolem bude vybrat takové místo příběhu, které ho dostatečně vysvětlí a upoutá čtenáře. Měli byste tedy nakreslit situaci, která je zajímavá, napínavá nebo charakteristická pro danou báji. Na výběr máte z mnoha antických příběhů, mezi ně patří například: báje o Prométheovi, báje o Théseovi a Mínotaurovi, příběhy o Héraklovi, o Oidípovi, o Daidalovi a Ikarovi, příběhy o Trojské válce a Odysseově putování a řada dalších

Tyto příběhny najdete na:

http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf

nebo

https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/eduard-petiska/stare-recke-baje-a-povesti.html#axzz6M1GDiplJ

nebo si můžete poslechnout na:

https://www.youtube.com/channel/UCU3FQ0QNqx2Rqj4ORctR72w/videos

A na závěr: Prostudujte si antiku důkladně – příští týden si dáme opakování formou malého kvízu.

Učivo 4. 5. - 10. 5.

Dějiny umění - ANTIKA

Ve složce Výukové materiály na Teams najdete dokument o antickém umění – tedy o umění starověkého Řecka a Říma. Tento dokument si projděte – seznamte se především s obrazovým materiálem a všimněte si nejdůležitějších znaků antické architektury, sochařství a malířství. Dokument je poměrně dlouhý, ale nebojte se - většinu tvoří obrázky. Prostudujte si ho celý – třeba na pokračování. Na základě jeho znalostí totiž budete v následujícím období pracovat.

Pro doplnění si můžete promítnout i tato videa

https://khanovaskola.cz/video/13/104/1688-tice-art-1010-umeni-stareho-recka-a-rima

https://khanovaskola.cz/video/13/104/540-prochazka-starovekym-rimem

a pro atmosféru:

https://www.youtube.com/watch?v=6SWsuoCVGAU

https://www.youtube.com/watch?v=znTLzRJimeY


Protože už jste asi obeznámení s Microsoft Teams, kde pracujete i v jiných předmětech, vytvořila jsem vám tým 6BVV, kam můžete vyzkoušet vložit obrázky i do sekce Soubory a složky Výtvarné práce. Uvidíme, jestli to půjde. Tam vám také budu do složky Výukové materiály vkládat delší prezentace, které by se třeba nevešly na web, bude-li potřeba. Časem si můžeme domluvit třeba i výtvarnou konzultační hodinu pro zájemce :-)

Samozřejmě všechny podrobnosti k výtvarným úkolům najdete stále na vytvarka2s.webnode.cz

Důležité upozornění. Nezapomeňte třídní a výtvarný web kontrolovat pravidelně. Výtvarný web má omezenou kapacitu, a tak budou starší úkoly a dokumenty vymazávány. Komu by přece jenom něco uniklo, může napsat na můj mail a já mu příslušné podklady pošlu. Veselé tvoření!


Tipy na různá témata a inspirační obrázky najdete na webových stránkách vytvarka2s.webnode.cz

Případné dotazy a třeba i obrázky můžete posílat na moji školní mailovou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo 30.3. - 3.4.

- opakovat písně

- uč. str. 87 - Franc Schubert - přečíst a udělat zápis do sešitu

- p. Malé Kotě - naučit slova - zpívat /internet


Celkový seznam potřeb pro výtvarnou výchovu:

měkká tužka

guma

ořezávátko

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada / olejový pastel / voskovky

suchý pastel – základní sada

fixy + 1 černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + 1 běloba navíc

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky

hadřík

pracovní plášť“ (zástěra, staré tričko)

igelit nebo starý ubrus na stůl

další materiály – směrované už ke konkrétním činnostem, ale bylo by dobré  shromažďovat i průběžně –papírové krabičky a krabice, kartonové krabice, vlnitá lepenka, textil, vlna, provázky,zbytky dřeva, dráty a drátěné pletivo, staré noviny a časopisy, různé druhy papíruplastická hmota (např PET lahve, různé zbytkové materiály – odřezky plechu, zátky, kamínky, knoflíky atd., hřebíky), zajímavé přírodniny (kůra, mušle, kameny atp.)


 • Hudební výchova

 • Učivo 23.3. - 31.3.
 • - opakovat písně 

 • - jednotlivé zadané referáty zůstávají

 • - vypracovat referát o Emě Destinové do sešitu /uč, str. 86, internet/

 • - přečíst uč. str. 73 - zpívat p. "Ovčáci, ..."


  Tělesná výchova

  • Učivo 23.3. - 31.3.

   - protahování a posilování na hudbu

   - volejbal (procvičování odbíjení, bagr, případně ve dvojici s rodičem)

   Pozn. Vše dle možností a podmínek.