2019/2020

Třídní učitelka:

Ing. Jana Frýdlová - M, Inf.

Asistentka pedagoga:

Markéta Chaloupková


Další pedagogové:

Mgr. Edita Holušová - Ov, Vz

Mgr. Jindra Svobodová - Hv, Pč

Mgr. Iva Barancová - Tv

Mgr. Jiřina Kučerová - Čj

ThDr. Renata Chytilová Th.D. - D

Bc. Ing. Ivana Pokorná - Aj

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Ing. Barbora Bláhová - P

Ing. Jiří Lebduška - F

Mgr. Martina Bartušková - Z


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

 


Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si vám nabídnou možnost "doučování" formou on-line - MS Office Teams.
S žáky bych opakolava a případně vysvětlovala novou látku. Pokud budete mít zájem, ozvěte se mi a domluvíme termín, hodinu.
Přeji krásné Velikonoce a hlavně hodně zdraví.😀
S pozdravem
Markéta Chaloupková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DĚJEPIS

UPOZORNĚNÍ:

Učivo na 20. týden budete mít ještě týden k dispozici pro případ, že by si někdo potřeboval zpětně cokoli ověřit, poté bude smazáno

Učivo na 21. týden (18.5. - 22.5. 2020)

Sledujte prosím stránky třídy i v průběhu týdne.

On line hod. v pátek viz. kalendář Teams

Opakuj:

vypracuj a vlep si do sešitu viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

str. 22/1 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu pouze přepiš tajenku)

str. 22/2 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš propojené pojmy)      

str. 22/3 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo si vyber 5 pojmů a přepiš je i s vysvětlením do sešitu)

str. 22/4 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš pouze jména měst)      

NOVÁ LÁTKA

téma nadpis: Raná řecká tyranida str. 80 samostudium + výpisky, které zpracuj dle červených puntíků

téma nadpis: Sparta str. 81-82 samostudium výpisky viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

téma nadpis: Athény str. 82-83 samostudium výpisky viz.: http://leteckaposta.cz/845186141

Podívej se: výklad látky!! https://www.youtube.com/watch?v=HE4L6HHQZSM

Pro zajímavost a dějepisné nadšence:

pouze čas: 5,50-9,33

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

Přeji hezké samostudium.

Dějepisu zdar!

 

Učivo na 20. týden (11.5. - 15.5. 2020)

Opakuj:

vypracuj a vlep si do sešitu viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

str. 20/16 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo jen napiš do sešitu Významné vědy v Egyptě: názvy 4 věd)

str. 20/17 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš a doplň text bez přepisování tajenky)       

str. 20/18 (chceš-li vytiskni si, vypracuj a vlep do sešitu nebo si vyber 3 pojmy a jejich význam napiš do sešitu např. reliéf =…..)

NOVÁ LÁTKA

téma nadpis: Velká řecká kolonizace a její důsledky str. 80 samostudium + výpisky, které zpracuj dle červených puntíků- VYNECH třetí puntík

Kdo chce, může si vytisknout a vlepit do sešitu mapu viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

Prezentace: viz.: http://leteckaposta.cz/666561185

Pro zajímavost a dějepisné nadšence:

od času 3,22 – vzniku městských států

https://www.youtube.com/watch?v=kXlq1AqQe4A&t=320s

 


FYZIKA

Učivo 11. - 15. 5.

Téma : HUSTOTA

Do sešitů vypíšeme z učebnice dva vzorové příklady na str. 90-91.

Na str. 93 nakreslíme a doplníme tabulku cv.3.

 ---------------------------------------------------------------------------- 

ČESKÝ JAZYK

Učivo 25.5. - 29.5.

Mluvnice-

Vyučování v Teams - Po 25.5. 8,55 - 9,40 hod. - Shoda přísudku s podmětem

                                  St 27.5. 11,50 - 12,35 hod. Rozvíjející vět.členy

                                  Čt 28.5. 10,55 - 11,40 hod. Pravopis.Předmět

na mail 119/1  a  117/2

Literární výchova

Kateřina Křížová - O lékařské praxi a následném boji o holý život

na mail - str.164 - odpověď na druhou otázku

Učivo 18.5. - 22.5.

Mluvnice

Vyučování  v Teams : středa 20.5. - 11 - 11,45 hod.  Podmět a přísudek

                                   čtvrtek 21.5. - 11 - 11.45 hod. Shoda přísudku s podmětem

na mail - 116/4 a 117/1            do sešitu117/2

Literární výchova

René Gosinny - Kouřím - přečíst  -  obsah úryvku do sešitu Lv

Učivo 11.5. - 15.5.

Mluvnice

Vyučování v Teams  :  středa 13.5. 11 - 12 hod  Tvarosloví -test str.111

                                   čtvrtek - 14.5. 11 - 12 hod. Základní větné členy

do Teams - test z tvarosloví - str. 111

Literární výchova 

Karel Poláček - Bylo nás pět - do sešitu Lv stručný obsah úryvku 

Učivo 4.5.  -  8.5.

Mluvnice

Vyučování v Teams - 6.5. - 11 - 11,45 Slovesa - mluvnické významy

                                  7.5.  - 11 - 11,45  Slovesa, opakování uč. o číslovkách

na mail - 109/4      do cvič.sešitu 110/6

Sloh - vypracuj slohovou prácj na téma Já a škola v současné době

Literární výchova

Franta Župan - Pepánek vychovatelem - str.152 - 154 , do sešitu Lv odpovědět na otázky str. 154

Učivo 27.4. - 30.4.

Mluvnice

Teams  -  vyučování 29.4.ve středu -  11-12 hod.  -  Číslovky, pravopis

                vyučování 30.4. ve čtvrtek  -  11 - 11,45 hod. - Číslovky,př.jména

                na mail - 103/7a

Literární výchova

Marcel Pagnol - Jak voní tymián, M.Kratochvíl - Každý chvilku tahá pilku ,str. 150

odpovědi na otázky - do sešitu Lv

 


PŘÍRODOPIS

Učivo 18.5. - 22.5.

Učebnice a pracovní sešit:

Tento týden pracujte prosím na odevzdání zadaného úkolu, další úkoly Vám sdělím na hodině. Děkuji :)

Interaktivní učebnice:

- Nově mají možnost žáci i jejich rodiče využívat od nakladatelství TAKTIK interaktivní učebnice pro dovysvětlení učiva a jeho procvičení. Prosím využijte tuto možnost. :) Stačí se zaregistrovat v odkazu, který naleznete níže. 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/33971/45088e942ff985a91115dadf1b39fbad

Děkuji za spolupráci. Bláhová 


ZEMĚPIS 

Učivo 25.5.  29.5.

Stručné výpisky z učebnice str. 80-83, PS 43/1,2 44/1,4 - udělme ve čtvrtek na online hodině. Kdo se nezúčastní, vypracuje sám.

Učivo 18.5. - 22.5.

S pomocí učebnice str.78-79 udělejte stručné výpisky z tématu KULTURNÍ ZNAKY OBYVATELSTVA. Stačí napsat shrnutí za textem. V PS 42/2,3.

Při nejasnostech či problémech mě kontaktujte na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes MS Teams.


MATEMATIKA

Učivo 25.5.-29.5.

Str. 101 - součet vnitřních úhlů trojúhelníku

str. 102 -103 - konstrukce trjúhelníku

Učivo 16.5.-22.5.

Trojúhelníková nerovnost str. 99, (napsat do sešitu tučnou definici).

Výpočet součtu vnitřních úhlů

https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs&t=279s (od 10:55)

 

Učivo 11.5.-15.5.

Do sešitu napsat novou kapitolu Trojúhelník +  str. 97 jaké jsou druhy trojúhelníků.

ústně si vypracovat některé úlohy str.  97 - 98


OBČANSKÁ VÝCHOVA

Výpisky Občanská výchova 6

Sledujte prosím pravidelně Teams "Kalendář" a "Zadání". Jakmile kliknete na ikonu "Zadání" vlevo na liště Teams a zvolíte náš předmět, objeví se vám pokyny. Při on-line výuce budeme pravidelně psát kvízy z výpisků. V zadáních budete mít napsané témata k prostudování

Učivo 31.5. - 19.6.

 • 21 Lidská práva
 • 22 Práva a povinnosti

Učivo 30.4. - 31.5.

 • 19 Významné české osobnosti
 • 20 Naši prezidenti

Učivo 30.3. - 30.4.

 • 17 Praha
 • 18 Z historie ČR

Učivo 23. 3. - 31. 3. 2020

 

 • 14 Obecní zřízení
 • 15 Česká republika - demokratický stát
 • 16 Má vlast


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Výpisky Výchova ke zdraví 6

Sledujte prosím pravidelně Teams "Kalendář" a "Zadání". Jakmile kliknete na ikonu "Zadání" vlevo na liště Teams a zvolíte náš předmět, objeví se vám pokyny. Při on-line výuce budeme pravidelně psát kvízy z výpisků. V zadáních budete mít napsané témata k prostudování

Učivo 31.5. - 19.6.

 • 18 Ochrana obyvatel za mimořádných událostí
 • 19 Nebezpečné situace

Učivo 30.4. - 31.5.

 • 16 Zdravý výživa a životní styl
 • 17 První pomoc - resuscitace, krvácení

Učivo 30.3. - 30.4.

 • 14 Životospráva
 • 15 Zdraví a nemoc

Učivo 23. 3. - 31. 3.

Do 31.3. si prostudujte ve výpiscích následující témata:

 • 13 Alternativní výživa


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo 11.5. -  17.5.

Úkol: virtuální třída - prvních 10 cvičení 5. lekce Project online

Nepravidelná slovesa (1. sada viz. detail v Teams)

Online hodiny AJ - každý pátek od 9:00 do odvolání. Pracujeme v prostředí Teams (Office 365). Domácí úkoly zadávány tam, k dispozici mj. i souhr gramatiky.

Procvičovat lze na stránkách: 

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.duolingo.com

https://www.helpforenglish.cz/

https://www.helpforenglish.cz/


INFORMATIKA

Učivo 25.5. - 29.5.

Exel - vytvořit tabulku se šesti řádky a pěti sloupci. Téma: Prodej sportovního oblečení. Do 28.5. vytvořenou tabulku zaslat na e-mail.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Učivo 25. 5. - 29. 5.

Téma antiky uzavřeme výtvarným úkolem, na jehož vypracování budete mít 14 dní. Typickými  výtvory starověkých Řeků jsou hrnčířské výrobky. Řecká keramika je velmi charakteristická jak barevností, tak náměty a provedením. A právě proto se stane inspirací pro vaši další práci

Váš ukol bude následující:

Pokuste se sami vytvořit obrázek antické nádoby - může to bý amfora, kráter, lekythos nebo talíř v tom duchu, v jakém malovali antičtí hrčíři. Inspirujte se u antických malířů na keramiku a pokuste se vytvořit obraz antické nádoby s využitím toho, co využívali oni – omezeného množstív barev:, různé odstíny hnědé a červené, žlutou a okrovou převážně černá a také bílou. Náměty hledejte rovněž v antice – můžete používat typické ornamenty (podívejte se, které to jsou), zvířata, lidské postavy. Techniku zpracování a formát papíru si zvolte sami – doporučené techniky najdete na Teams a na webových stránkách.

Nezapomeňte také odevzdávat dokončené výtvarné práce. Závěrečné hodnocení se blíží a k dosažení nejlepšího výsledku budete potřebovat alespoň tři odevzdané výtvarné práce. Na bakalářích si během tohoto týdne můžete ověřit, jak na tom jste. Zbystřit by měli hlavně ti, kteří zatím nemají ani jeden odevzdaný obrázek.

Učivo  18. 5. - 22. 5.

Tento týden budete pokračovat v práci na ilustraci k antické báji (viz úkol na minulý týden). Kromě toho si ověříte svoji znalost antické kultury prostřednictvím kvízu, který najdete v zadání na Teams.

Nové zadání vás čeká až příští týden, kdy se uvidíme online dle rozvrhu.

Učivo 11. 5. - 17. 5.

Ilustrace k řecké báji

Téma na tento týden bude inspirované antickou kulturou. 

Určitě jste se v průběhu seznamování se světem antiky seznámili i s příběhy - bájemi, kterými starověcí Řekové vysvětlovali svůj svět.

A tak pro vás nebude těžké jednu z těchto bájí vybrat a nakreslit k ní ilustraci.

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo časopisu, který má osvětlit a vysvětlit jejich text, učinit jej srozumitelným nebo také výtvarně oživit.

Vaším úkolem bude vybrat takové místo příběhu, které ho dostatečně vysvětlí a upoutá čtenáře. Měli byste tedy nakreslit situaci, která je zajímavá, napínavá nebo charakteristická pro danou báji. Na výběr máte z mnoha antických příběhů, mezi ně patří například: báje o Prométheovi, báje o Théseovi a Mínotaurovi, příběhy o Héraklovi, o Oidípovi, o Daidalovi a Ikarovi, příběhy o Trojské válce a Odysseově putování a řada dalších

Tyto příběhny najdete na:

http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf

nebo

https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/eduard-petiska/stare-recke-baje-a-povesti.html#axzz6M1GDiplJ

nebo si můžete poslechnout na:

https://www.youtube.com/channel/UCU3FQ0QNqx2Rqj4ORctR72w/videos

A na závěr: Prostudujte si antiku důkladně – příští týden si dáme opakování formou malého kvízu.

Učivo 4. 5. - 10. 5.

Dějiny umění - ANTIKA

Ve složce Výukové materiály na Teams najdete dokument o antickém umění – tedy o umění starověkého Řecka a Říma. Tento dokument si projděte – seznamte se především s obrazovým materiálem a všimněte si nejdůležitějších znaků antické architektury, sochařství a malířství. Dokument je poměrně dlouhý, ale nebojte se - většinu tvoří obrázky. Prostudujte si ho celý – třeba na pokračování. Na základě jeho znalostí totiž budete v následujícím období pracovat.

Pro doplnění si můžete promítnout i tato videa

https://khanovaskola.cz/video/13/104/1688-tice-art-1010-umeni-stareho-recka-a-rima

https://khanovaskola.cz/video/13/104/540-prochazka-starovekym-rimem

a pro atmosféru:

https://www.youtube.com/watch?v=6SWsuoCVGAU

https://www.youtube.com/watch?v=znTLzRJimeY


 

Protože už jste asi obeznámení s Microsoft Teams, kde pracujete i v jiných předmětech, vytvořila jsem vám tým 6AVV, kam můžete vyzkoušet vložit obrázky i do sekce Soubory a složky Výtvarné práce. Uvidíme, jestli to půjde. Tam vám také budu do složky Výukové materiály vkládat delší prezentace, které by se třeba nevešly na web, bude-li potřeba. Časem si můžeme domluvit třeba i výtvarnou konzultační hodinu pro zájemce :-)

Samozřejmě všechny podrobnosti k výtvarným úkolům najdete stále na vytvarka2s.webnode.cz


Důležité upozornění. Nezapomeňte třídní a výtvarný web kontrolovat pravidelně. Výtvarný web má omezenou kapacitu, a tak budou starší úkoly a dokumenty vymazávány. Komu by přece jenom něco uniklo, může napsat na můj mail a já mu příslušné podklady pošlu. Veselé tvoření!


Tipy na různá témata a inspirační obrázky najdete na webových stránkách vytvarka2s.webnode.cz

 Případné dotazy a třeba i obrázky můžete posílat na moji školní mailovou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Celkový seznam potřeb pro výtvarnou výchovu:

měkká tužka

guma

ořezávátko

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada / olejový pastel / voskovky

suchý pastel – základní sada

fixy + 1 černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + 1 běloba navíc

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky

hadřík

pracovní plášť“ (zástěra, staré tričko)

igelit nebo starý ubrus na stůl

další materiály – směrované už ke konkrétním činnostem, ale bylo by dobré  shromažďovat i průběžně –papírové krabičky a krabice, kartonové krabice, vlnitá lepenka, textil, vlna, provázky,zbytky dřeva, dráty a drátěné pletivo, staré noviny a časopisy, různé druhy papíruplastická hmota (např PET lahve, různé zbytkové materiály – odřezky plechu, zátky, kamínky, knoflíky atd., hřebíky), zajímavé přírodniny (kůra, mušle, kameny atp.)