2018/2019

Rozvrh hodin:

Třídní učitelka:

Mgr. Eliška Paterová - Čj, Aj, M


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Tv, Pč

Ing. Jana Frýdlová - Inf., Hv

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Mgr. Jindra Svobodová - ČjS


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

         
7. 12. 2018 - Rozsvícení stromečku na Náměstí Draha od 16:30
         
         
18. 12. 2018 - Divadlo Lampion "Broučci" - první stupeň
19. 12. 2018 - Vánoční trhy a besídky
         
21. 12. 2018 - Vánoční rozjímaní ve třídách
22. 12. 2.1. 2018 2019 < > Vánoční prázdniny
 

Zjišťujeme zájem děti o kroužek Parkouru, který by mohl být na naší škole otevřen v odpoledních hodinách ve druhém pololetí. Předběžná cena na pololetí je 2700,- pod záštitou organizace Zohir. Minimální počet pro otevření kroužku je 8 dětí ve věku od 8-15 let.

Rodiče, kteří by chtěli přispět sponzorským darem, upozorňujeme, že by nám velmi pomohlo, kdyby nám věnovali balíček papírů do kopírky. Papíry budou využity v hodinách pracovních činností a pro kopírování materiálů a testů pro žáky.

Dne 20.12. odpadá kroužek DOUČOVÁNÍ.

Dne 19.12. odpadá kroužek PŘÍPRAVY NA GYMNÁZIA.


V prosinci proběhne ověřování čtenářské gramotnosti a znalostí z literatury u žáků na konci druhého období ŠVP (pátý ročník) a výstupní hodnocení (devátý ročník).


Kroužek Zumba - probíhá každé pondělí od 13:00 - 13:45


Doučování bude probíhat každý čtvrtek od 20. 9. 2018 (od 13:00 do 14:00).


Dne 4. 10. 2018 začíná kroužek - příprava na víceletá gymnázia - matematika. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 7:00 do 7:40 ve  2. třídě.

S sebou - psací a rýsovací pomůcky.


Dne 10. 10. 2018 začíná kroužek - příprava na víceletá gymnázia - český jazyk. Kroužek bude probíhat každou středu od 7:00 do 7:45 v učebně T3.


BADATELSKÝ KROUŽEK

Vážení rodiče, děkujeme za velký zájem o badatelský kroužek. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo 22 dětí, jsme nuceni vytvořit 2 skupiny, aby činnost v kroužku byla smysluplnná. První skupina - žáci 3. - 5. tříd budou kroužek navštěvovat každé úterý 13:30 - 15:00 celé první pololetíDruhá skupina - přihlášení žáci z 1. a 2. třídy budou mít kroužek stejný den i hodinu, ale až ve 2.pololetí. Děkuji za pochopení a na všechny malé badatele se už těším. M.Bartušková


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


 • Kroužek anglického jazyka

  - kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím bude probíhat každou středu od 19. 9. 2018 od 14:00 do 14:45 (druhá skupina)

  - platbu za první pololetí 1 900 Kč můžete platit v kanceláři školy


Předmět INFORMATIKA

Pro lepší informovanost, požadavky, známkování a pochopení celé výuky, byl vytvořen následující souhrn celého předmětu.

1.Výukové materiály

- program pro psaní všemi deseti: www.atfonline.cz (heslo a přístupové údaje v notýsku žáka)

- učebnice Informatika (pro 4. a 5. třídu)

- microsoft office (word, exel, powerpoint)

- doplňkové materiály: prezentace, modely aj.

2.Proč ATF

- psaní všemi deseti je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP)

- výuka již ve 4. třídě pro získání dobrých návyků při psaní z dostatku času

- 6. – 7. třída – word, exel, powerpoint - nutnost psaní

- znalost klávesnice

- počítačová generace dětí – komunikace e-maily

- SŠ a VŠ – psaní referátů, maturitních otázek, diplomek aj.

- zkušenosti z minulých ročníků při pravidelné přípravě

-nácvik 5 min./ denně na jedno cvičení (7/ lekce)

                - 35 min pro zvládnutí 1/ lekce týdně

- hravá forma výuky – balónky

3. Rozložení učiva

- 4. třída: ATF 15 lekcí, základy malování

- 5. třída: teorie, ATF 15 lekcí, internet

- 6. třída: word, internet, grafika, ATF 15 lekcí

- 7. třída: exel, powerpoint, ATF lekcí

4. Organizace výuky

4. třída

- seznámení s ATF, první psaní

- získávání dobrých psacích návyků

- prověřování znalostí každých 14 dní formou přikrytí prstů posledního cvičení dané lekce – na známky

- kontrola domácí přípravy

- program malování – vytváření obrázků

5. Hodnocení

- důraz je kladen na pravidelnou domácí přípravu – zohledňování při klasifikaci známky na vysvědčení, není tak kladen na výkon samotný

- program ukazuje známky po dopsání cvičení:

                1 – 2: dobře procvičené písmeno

                     3: průměrně procvičené písmeno

                4 – 5: neprocvičené písmeno. Nutné procvičovat v nácviku

- známky budou zapisovány do žákovské knížky

- známka za 5 znamená neprocvičeno, ne pětka jako taková

- program tímto usnadňuje kontrolu procvičení

6. Integrovaní žáci

- 1 lekce na 14 dnů

- kladen důraz na znalost klávesnice

- nebude zohledňován nácvik

- hravější forma výuky

7. Domácí příprava ATF

- ikona klávesnice ruka a klávesnice (vpravo nahoře) – ukazují správné postavení prstů na klávesnici

- průměrná doba nácviku jednoho cvičení je cca 5 min

- průměrná doba jedné lekce (7 cvičení) je cca 35 min / týdně

!!! pokud se nenacvičí pečlivě každá lekce, není na co navazovat – stoupá stres

- nutnost hledět na monitor, ne na své prsty na klávesnici

- při pravidelných kontrolách má učitel zpětnou vazbu přípravy žáka

V případě nejasností či doplnění informací mne prosím kontaktujte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Osobní schůzka – po domluvě.

Každou středu od 13:000 - 14:00 v učebně T5 probíhá kroužek informatiky, kde probíhá doučování žáků. (zdarma).

 


 • Kroužek tanců - Admira

 • Oblečení:

  - cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
  - pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
   
  Obutí:
  - dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
  - chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
   
  - hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 
   
  Vánoční lekce:
  V pondělí 17.12. 2018 a ve čtvrtek 20.12. 2018 kroužky nebudou - místo toho bude v pátek 7.12. 2018 v Kině Sokol na Kladně vánoční lekce s několikanásobným účastníkem TV soutěže Stardance a finalistou MČR v latinskoamerických tancích Markem Dědíkem. Vše bude včas upřesněno.

  - kroužek tanců bude probíhat každý čtvrtek od 20. 9. 2018 od 13:30 do 14:15

  - platbu za první pololetí 1 500 Kč můžete platit v kanceláři školy


 • Tělocvik - triko s krátkým rukávem (lze i s dlouhým rukávem nebo tenká mikina), tepláky, sálová obuv (ne cvičky); v případě pěkného počasí sportovní oblečení na ven – triko, mikina, tepláky, sportovní obuv. 

Český jazyk

první čtvrtletní písemná práce - 14.11.2018, opakujeme - význam slova (slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma), stavba slova - slova příbuzná, kořen slova, přípony a předpony, zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, vz-, předložky s, z, skupiny vě/vje, bje/bě, pě, pravopis po obojetných souhláskách, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, slovní druhy


Matematika

první čtvrtletní písemná práce - 12.11.2018, opakujeme - obor čísel přes milion - porovnávání čísel, zaokrouhlování, sčítání a odčítání, dělení se zbytkem, písemné dělení jednociferným dělitelem, jednotky délky, času a hmotnosti, slovní úlohy, obvod trojúhelníku a obdélníku, geometrie - měření úseček, střed úsečky, osa úsečky, vzájemná poloha přímek v rovině, tělesa kolem nás - poznávání


PRACOVNÍ ČINNOSTI

DÚ - PČ Na příští týden 10.12 si prosím přineste vatu.

DÚ - PČ Příští týden budeme dodělávat výrobky z keramiky na Vánoce. Prosím o vhodné oblečení.

DÚ - PČ  na příští týden 19.11. 2018 je nutné si přinést oblečení vhodné do keramické dílny. Začínáme vyrábět na Vánoce. :)

DÚ - PČ na příští týden 24.9. 2018 je nutné si přinést čtvrtku velikosti A3 (velký rozměr), bavlnky nebo stuhy, pastelky, barevné papíry, lepidlo, nůžky.

Děkuji. B. Bláhová

DÚ - PČ na pondělí 10.9. je nutné si přinést barevné papíry, 2x čtvrtku, nůžky, lepidlo, fixy.

DÚ - PČ: Příští týden 17.9 budeme dokončovat rozdělané výtvory. Prosím přinést čtvrty, nůžky, lepidlo, fixy a barevné papíry.

Děkuji, B. Bláhová.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Domácí úkol na 10. 12.: Na výtvarnou výchovu budete potřebovat - malou skleničku (třeba od výživy), do které se vejde čajová svíčka. Dále si přineste kousky vánočního papíru (třeba zbytky z loňska), nůžky, lepidlo Herkules, hezkou stužku, případně krajku, korálky apod.

Domácí úkol na 12. 11.: Na VV si můžete přinést fotografie hor nebo skal, případně kamenné architektury (domy, hrady, atd.)

Domácí úkol na 5.11.: Na VV si přineste jakékoli zajímavé kameny.

Domácí úkol na 15. 10.: Na 15. 10. budou děti potřebovat PET láhev (od limonády nebo minerálky) - nejlépe klasickou 1,5 litru - zabarvenou nebo čirou, textilní zbytky, případně provázky, vlnu, bublinkovou fólii, mikrotenové sáčky a podobný zbytkový materiál.

Domácí příprava na 24. 9.: Na výtvarnou výchovu si můžete přinést obrázky světa pod hladinou (moře, rybník, řeka).

Seznam pomůcek

měkká tužka

ořezávátko

guma

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada (hranatý – nepráší)

suchý pastel – základní sada (kulaté – práší)

voskovky – základní sada nebo olejový pastel

fixy + černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + běloba navíc

paletu nebo jinou podložku na míchání barev

kelímek na vodu

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky (s jednou ostrou špičkou)

hadřík

pracovní plášť (zástěra, staré tričko)

igelit, starý ubrus apod. na ochranu stolu

kelímek na vodu

Na výtvarnou výchovu budeme používat i jiné pomůcky a materiály. Půjde především o zbytkové a přírodní materiály, které využijeme při práci v různých výtvarných technikách (staré noviny, časopisy, textil, vlnu, krabičky, kamínky, kůru stromů atd.). Tyto pomůcky a materiály si žáci budou nosit nárazově jako domácí úkol na konkrétní hodinu a budou s nimi seznámeni v předchozí hodině. Rovněž budou uvedeny na webových stránkách třídy.

Pokud má někdo z rodičů přístup k zajímavému zbytkovému materiálu, který by se dal využít ve výtvarné výchově (např. textil, vlna, provázky, drátky a drátky, kartonové zbytky, noviny atd.), prosím, dejte vědět. Ve výtvarné výchově bychom je určitě využili.


 Informatika

Pokračujeme v psaní všemi deseti v programu: ATF ONLINE, je nutné, aby každý žák měl z minulého roku odepsané všechny lekce!