2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Zdena Kunertová - Čj, M, Čjs, Vv, Pč, Hv, Tv

Asistentka pedagoga:

Marcela Drncová


Další pedagogové:

Mgr. Alice Drančáková - Aj

Ing. Jana Frýdlová - Inf.


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

Děti, nezapomeňte nosit čip na obědy a požádejte rodiče, aby vám objednali jídlo!


Učivo 25.5.-29.5.

 

Český jazyk :

uč.str.101 celá

PS str.59,cv.1,2,3,4

Pravopis podst.jmen rodu muž.

str.12,cv.t)u)

Pravopis podst.jmen rodu střed. a žen.

str.14, cv.1 jako diktát

 

Matematika

uč.str.25 celá

 

PS str.15 celá

Početník str.23,cv.c)v)

 

Geometrie : opakování

 

ČJS :

opakování probraných témat

Anglický jazyk:

uč. str. 54-55 - ps str. 54-55, pracovní list (dodám do týmu dnes odpoledne/večer)

INFORMATIKA

Word - vypracovat na stránku úpravu textu libovolné básně (možno opis z učebnice). Použít tučné písmo, kurzíva, barevné písmo atd.

Zaslat e-mailem do 29.5.