2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Zdena Kunertová - Čj, M, Čjs, Vv, Pč, Hv, Tv

Asistentka pedagoga:

Marcela Drncová


Další pedagogové:

Mgr. Alice Drančáková - Aj

Ing. Jana Frýdlová - Inf.


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

Náhradní termín výuky na dopravním hřišti v Kladně je Čt 711. Platí pokyny z minulého zápisu. Odcházíme od školy v 8,oo hod., předpokládaný návrat v 12,35hod..


Prosíme o důkladnou kontrolu družinových notýsků (podpisy zákonných zástupců). Předcházíme tím k možným následným nedorozuměním.

Dále prosíme zákonné zástupce o včasné vyzvednutí dětí ze školní družiny ve dnech 11. a 13. 11. 2019 (nejlépe po 4 vyučovací hodině) z důvodu konání pedagogické rady a konzultací. Děkujeme


Po 11. 11. a St 13. 11. 2019 končí vyučování v 11,40 hod.


Dne 13. 11. 2019 odpadá "Čtenářský klub".