2018/2019
Rozvrh hodin platný od 1. 2. 2019:

(dochází ke změně z důvodů plavání na I. stupni, děti již mají zapsanou změnu v žákovských knížkách a žákovských notýskách):

 

Třídní učitelka:

Mgr. Iva Barancová - Čj, Aj (I. a II. sk.), M, Hv, Pč

Asistentka pedagoga:

Bc. Jiřina Polidarová


Další pedagogové:

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Ing. Jana Frýdlová - Inf.

Ing. Barbora Bláhová - čjS, Tv (I. a II. sk.)


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

Čtenářský klub se přesouvá z datumu 23. 1. 2019 na 22. 1. 2019 z důvodu pedagogické rady.


31. 1. 2019 - Výpis (výuka do 11:40)


1. 2. 2019 - Pololetní volno


Od 6. 2. 2019 do 10. 4. 2019 - Plavání (středa- 20 lekcí)

Odjezd od školy v 8:00

Příjezd do školy v 11:00

Mimořádná lekce 25. 2. 2019 (odjezd od školy v 10:00, příjezd ve 12:00)


Ve středu 23.1. odpadá kroužek INFORMATIKY - z důvodu konání pedagogické rady.


14.1.

Prosím, aby si některé děti doplnily učivo v pracovních sešitech. (Čj - Pravopisné pětiminutovky po str. 24, Procvičování pravopisu po str. 25 - NE str.13, velký PS po str. 22; M: velký PS - dokončen celý sešit, Matematické minutovky po str. 22. V Aj jsme v PS ukončili 5.lekci.).

Dnes také dostávaly 2.díl matematické učebnice, který si budou nosit. První díl odevzdají po písemné práci.


11.1.

Dobrý den,

blíží se pololetí, a tím i pololetní písemné práce z českého jazyka, matematiky  a souhrnné testy ze 4. - 6. lekce z anglického jazyka.

Práce z matematiky se bude psát ve čtvrtek 17.1. (učivo: zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce; sčítání, odčítání zpaměti; písemné sčítání, odčítání do      10 000 (+kontroly); násobení zpaměti; dělení zpaměti, se zbytkem; závislosti (uč. str.12); jednotky času, délky, hmotnosti; násobení a dělení čísly 100 a 1000; slovní úlohy; z geometrie: úsečka, přímka, polopřímka; přímky různoběžné, rovnoběžné, kolmé; střed úsečky; kružnice; trojúhelník.

Práce z českého jazyka se bude psát 18.1. nebo 21.1. Jde vlastně o opakování 2. a 3. ročníku (učivo: význam slov; souhlásky měkké, tvrdé; spodoba slov na konci a uprostřed slov; slovní druhy; stavba slova; předpony a předložky; vyjmenovaná slova; věta jednoduchá a souvětí.

Testy z anglického jazyka ze 4.,5. a 6. lekce se budou psát dne 22.1.

Nějaké učivo musíme samozřejmě ještě probrat a nějaké zopakovat.

Pedagogická rada k uzavření známek proběhne 23.1..


Kroužek Zumba - probíhá každé pondělí od 13:00 - 13:45


BADATELSKÝ KROUŽEK

Vážení rodiče, děkujeme za velký zájem o badatelský kroužek. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo 22 dětí, jsme nuceni vytvořit 2 skupiny, aby činnost v kroužku byla smysluplnná. První skupina - žáci 3. - 5. tříd budou kroužek navštěvovat každé úterý 13:30 - 15:00 celé první pololetíDruhá skupina - přihlášení žáci z 1. a 2. třídy budou mít kroužek stejný den i hodinu, ale až ve 2.pololetí. Děkuji za pochopení a na všechny malé badatele se už těším. M.Bartušková


Deskové hry

Z důvodu velkého počtu dětí o deskové hry, jsme byli nuceny vytořit 2 skupiny, aby činnost kroužku byla smysluplná. Děti jsou rozděleny takto:

žáci 1. - 2. tříd budou navštěvovat kroužek od října do ledna, celé první pololetí

žáci 3. - 5. tříd budou navštěvovat kroužek od února do června, celé druhé pololetí

Děkuji za pochopení. Frýdlová


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček.

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


 • Kroužek anglického jazyka

  - kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím bude probíhat každou středu od 19. 9. 2018 od 14:00 do 14:45 (druhá skupina)


 • Kroužek tanců - Admira

 • Oblečení:

  - cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
  - pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
   
  Obutí:
  - dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
  - chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
   
  - hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 
   

Předmět INFORMATIKA

Pro lepší informovanost, požadavky, známkování a pochopení celé výuky, byl vytvořen následující souhrn celého předmětu.

1.Výukové materiály

- program pro psaní všemi deseti: www.atfonline.cz (heslo a přístupové údaje v notýsku žáka)

- učebnice Informatika (pro 4. a 5. třídu)

- microsoft office (word, excel, powerpoint)

- doplňkové materiály: prezentace, modely aj.

2.Proč ATF

- psaní všemi deseti je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP)

- výuka již ve 4. třídě pro získání dobrých návyků při psaní z dostatku času

- 6. – 7. třída – word, excel, powerpoint - nutnost psaní

- znalost klávesnice

- počítačová generace dětí – komunikace e-maily

- SŠ a VŠ – psaní referátů, maturitních otázek, diplomek aj.

- zkušenosti z minulých ročníků při pravidelné přípravě

- nácvik 5 min./ denně na jedno cvičení (7/lekce)

                - 35 min pro zvládnutí 1/ lekce týdně

- hravá forma výuky – balónky

3. Rozložení učiva

- 4. třída: ATF 15 lekcí, základy malování

- 5. třída: teorie, ATF 15 lekcí, internet

- 6. třída: word, internet, grafika, ATF 15 lekcí

- 7. třída: excel, powerpoint, ATF lekcí

4. Organizace výuky

4. třída

- seznámení s ATF, první psaní

- získávání dobrých psacích návyků

- prověřování znalostí každých 14 dní formou přikrytí prstů posledního cvičení dané lekce – na známky

- kontrola domácí přípravy

- program malování – vytváření obrázků

5. Hodnocení

- důraz je kladen na pravidelnou domácí přípravu – zohledňování při klasifikaci známky na vysvědčení, není tak kladen na výkon samotný

- program ukazuje známky po dopsání cvičení:

                1 – 2: dobře procvičené písmeno

                     3: průměrně procvičené písmeno

                4 – 5: neprocvičené písmeno. Nutné procvičovat v nácviku

- známky budou zapisovány do žákovské knížky

- známka za 5 znamená neprocvičeno, ne pětka jako taková

- program tímto usnadňuje kontrolu procvičení

6. Integrovaní žáci

- 1 lekce na 14 dnů

- kladen důraz na znalost klávesnice

- nebude zohledňován nácvik

- hravější forma výuky

7. Domácí příprava ATF

- ikona klávesnice ruka a klávesnice (vpravo nahoře) – ukazují správné postavení prstů na klávesnici

- průměrná doba nácviku jednoho cvičení je cca 5 min

- průměrná doba jedné lekce (7 cvičení) je cca 35 min/týdně

!!! pokud se nenacvičí pečlivě každá lekce, není na co navazovat – stoupá stres

- nutnost hledět na monitor, ne na své prsty na klávesnici

- při pravidelných kontrolách má učitel zpětnou vazbu přípravy žáka

V případě nejasností či doplnění informací mne prosím kontaktujte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Osobní schůzka – po domluvě.

Každou středu od 13:00 - 14:00 v učebně T5 probíhá kroužek informatiky, kde probíhá doučování žáků. (zdarma).


 •  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Na 22. 1. 2019 doporučuji, aby si žáci předepsali do žákovské knížky na stránku Výtvarné výchovy tyto tři řádky: 

Dinosaurus

Vánoční téma

Jídlo

Domácí úkol na 11. 12.: Na výtvarnou výchovu budou žáci potřebovat:

na svícínek: malou skleničku (třeba od výživy), do které se vejde čajová svíčka. Dále si přineste kousky vánočního papíru (třeba zbytky z loňska), nůžky, lepidlo Herkules, hezkou stužku, případně krajku, korálky apod.

na lodičku ze skořápky: skořápky vlašských ořechů, modelínu, špejle nebo párátka, kousek vánočního papíru, případně zlatou nebo stříbrnou barvu (není nutné)

Domácí úkol na 13. 11.: Na 13. 11. zůstává ukol z minulé hodiny - tedy přinést přírodninu se zajímavou strukturou.

Domácí úkol na 6. 11.: Na 6. 11. budou děti potřebovat přírodninu se zajímavou strukturou - kámen, kůru, lastury, mušle, peříčko atd.

Seznam pomůcek

měkká tužka

ořezávátko

guma

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada (hranatý – nepráší)

suchý pastel – základní sada (kulaté – práší)

voskovky – základní sada nebo olejový pastel

fixy + černá navíc

vodovky / brilantní vodovky 

pastelky

tempery – základní sada + běloba navíc

paletu nebo jinou podložku na míchání barev

kelímek na vodu

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky (s jednou ostrou špičkou)

hadřík

pracovní plášť (zástěra, staré tričko)

igelit, starý ubrus apod. na ochranu stolu

kelímek na vodu

Na výtvarnou výchovu budeme používat i jiné pomůcky a materiály. Půjde především o zbytkové a přírodní materiály, které využijeme při práci v různých výtvarných technikách (staré noviny, časopisy, textil, vlnu, krabičky, kamínky, kůru stromů atd.). Tyto pomůcky a materiály si žáci budou nosit nárazově jako domácí úkol na konkrétní hodinu a budou s nimi seznámeni v předchozí hodině. Rovněž budou uvedeny na webových stránkách třídy.

Pokud má někdo z rodičů přístup k zajímavému zbytkovému materiálu, který by se dal využít ve výtvarné výchově (např. textil, vlna, provázky, drátky a drátky, kartonové zbytky, noviny atd.), prosím, dejte vědět. Ve výtvarné výchově bychom je určitě využili.