Den dětí dne 1. 6. 2017

Zveřejněno: 2. červen 2017

Žáci ze všech oddělení školní družiny se po obědě soustředili v parku na náměstí Draha. Zde si zasoutěžili v jednoduchých disciplímách a zahráli běžné pohybové hry. Pak už si za své snažení utíkali pro zaslouženou odměnu. Tentokrát ji pro všechny děti připravila paní vychovatelka Monika Šimáčková z prvního oddělení, která každému soutěživému oslavenci vykouzlila na obličeji slušivý obrázek.

Den matek dne 14. 5. 2017

Zveřejněno: 15. květen 2017

Druhou neděli v máji, všechny maminky svátek mají. Pro svoji maminku si tentokrát děti připravily zápisníček ve tvaru srdíčka. Nejdříve bylo třeba takové pěkné a baculaté srdíčko nakreslit. Pak vše opakovat dvakrát i třikrát. Spojit a na každou stránku napsat milý vzkaz, poděkování, tajnost nebo nakreslit malý obrázek.

Fantazii se meze nekladou, a tak vznikla i originální stránka s odkazem - www.milovanamaminka.cz.

Kdo by takové upřímné dárky nechtěl?
Milé maminky, děti Vám přejí krásnou oslavu.

Pouťové sportování dne 11. 5. 2017

Zveřejněno: 12. květen 2017

Už jste o tom slyšeli?

Vyprávět o dnešním soutěžení zvládnou všechny děti, které se pečlivě na tuto legrační, poučnou, vědomostní, odpočinkovou, poznávací, neobvyklou a především zábavnou záležitost nachystaly.

V uplynulém týdnu si zhotovily startovací karty, pro udílení bodů za zvládnuté netradiční disciplíny. Celkem jich bylo deset. Každé dítě mělo šanci zvítězit, stačilo např. pozorně hledět před sebe a najít předmět, začínající písmenem "S", nebo si vzpomenout na jméno ulice, kterou právě procházíme, míčem zasáhnout cíl, kamínkem vyznačenou metu, předběhnout spolužáka... Disciplíny byly zdolávány s emocemi, jako na pouťových atrakcích. Pro jednoho radostně, pro druhého s napětím, jak vše dopadne.

Pokud jste dočetli, podívejte se na přiložené fotografie a zkuste hádat, jaký úkol plní děti na trávníku...

Družinové "vaření" dne 27. 4. 2017

Zveřejněno: 28. duben 2017

V rámci výchovy k rodičovství si děti ve druhém oddělení vyzkoušely, jak rychle, zdravě a chutně, připravit nepečený dezert.

Celý postup doprovázelo vyprávění o použitých surovinách a jejich významu v jídelníčku školáků. Do činnosti se zapojili všichni žáci. K velkému překvapení si velice obratně počínali páni kluci a jejich hotové dezerty byly bez jakýchkoliv vizuálních nedostatků.

Kaloricky vydatnou svačinku si všichni odnesli domů.

Vynášení Morany dne 24. 3. 2017

Zveřejněno: 27. březen 2017

Vynášení Morany

Staří Slované spojovali konec zimy s pohanskou bohyní smrti - Moranou, kterou uctívali. Na jaře však její moc končila, a tak se podle starých zvyků topila, bila a pálila. Konec její nadvlády představoval v minulosti vždy pro všechny zúčastněné, osvobozující pocit radosti z vítězství nad smrtí.

Po tomto vyprávění si děti v odpoledním čase vytvořily podle slyšeného a svých představ, malé "Morany". Společně s dětmi z prvního oddělení se pak vydaly k místní přehradě. Moraně tam zazpívaly, zarecitovaly a její popel poslaly po vodě pryč. Ukončily tak symbolicky zimu a vesele přivítaly jaro.

Anna Holeyšovská

Státní svátek Irské republiky 17. 3. 2017

Zveřejněno: 20. březen 2017

Pátek v zelené

Den svatého Patrika je státním svátkem v Irské republice. Slaví se každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska. Tyto oslavy jsou oblíbené i jinde ve světě a také u nás pronikají do povědomí širší veřejnosti. Vévodí jim zelená barva. Proto jsme si podobnou, velice skromnou, ale milou oslavu, uspořádali také. Děti přišly do školy v oblečení, na kterém byla zelená barva, pojídaly sladká, zelená jablka a z papíru zhotovily symbol svátku, zelený jetelový trojlístek.

Děkujeme všem rodičům za jejich podporu.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 8. 3. 2017 - Beseda s dřevorubcem

Zveřejněno: 8. březen 2017

Měsíc duben, měsíc lesů se blíží. Proto za dětmi ze všech oddělení právě dnes přijel na slíbenou návštěvu myslivec a dřevorubec v jedné osobě, pan J. Kotouč. Hovořil s nimi o lese, jeho užitku, kácení stromů, kalamitách, škůdcích a pravidlech při vysazování nového lesa. Dovezl ukázat profesionální pily a pohovořil o velice důležitých pomůckách a pomocnících, bez kterých se těžba dřeva neobejde. Vedle výkonných strojů to jsou stále i koně. Popsal svůj pracovní oděv s důležitými ochrannými prvky.

Z velice milého povídání si děti odnesly mnoho dalších, moc zajímavých informací. Všechny je mohou uplatnit při soukromé návštěvě lesa a samozřejmě při vyučování. Na rozloučenou jsme pěkně poděkovali, zatleskali a poslali lesní zvěři naši poslední sbírku suchého pečiva. Také jsme se domluvili, že příští setkání uskutečníme v listopadu tohoto roku.

Opakovaně děkujeme všem rodičům za bezchybnou spolupráci.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 7. 3. 2017 - Návštěva kaktusářů

Zveřejněno: 7. březen 2017

Sedmého března přijeli za našimi malými kaktusáři, členové Klubu kaktusářů v Kladně, společně s předsedkyní, paní Ivetou Perglovou. Hodinové setkání plynulo v pohodové, přátelské atmosféře. Bylo plné odborných výrazů, zajímavostí, vztahujících se ke kaktusům, ale i k cestování za nimi po světadílech, povídání o živé přírodě, se kterou děti pravidelně pracují. Děti kladly mnohé otázky, sdělovaly, co už znají, vyprávěly o svých pěstitelských začátcích. Zpět přijímaly nové informace, doporučení a vnímaly velkou podporu i povzbuzování dospělých. Vše umocnila chvíle, kdy obdržely dárky od paní předsedkyně. Byl to výsevní materiál, včetně všech potřebných pomůcek pro každé dítě. Od přítomných kaktusářů pak odborné časopisy do příruční knihovničky i k jinému použití a další semena pro jarní výsev.

V závěru milého setkání (nebylo poslední) přišlo přizvání ke spoluúčasti na dvou významných výstavách Klubu kaktusářů Kladno. Uskuteční se v květnu a červnu. Děti se na nich pochlubí svými výpěstky a výtvarnými pracemi.

Za dárky i společně prožité okamžiky moc děkujeme.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 27. 2. 2017 - Martenice

Zveřejněno: 1. březen 2017

V tomto týdnu se děti seznámily s tradicí, rozšířenou v Bulharsku. Říká se jí "Martenice". Vychází ze starodávného příběhu o babě Martě (březnová bába), která navštěvuje bulharské děti a je předzvěstí jara. V prvních jarních dnech si Bulhaři navzájem vyměňují  kouzelné amulety, vyrobené z červené a bílé příze. Tento svátek je bez omezení, s jednoduchou a všechny oslovující symbolikou, není spojen s dárky, penězi, formálními akcemi. Drobnosti v různých podobách (chlapeček se jmenuje Pižo, holčička Penda) mají chránit majitele před zlými silami a zaručit štěstí, zdraví a úspěch. Tradice říká, že martenice se má nosit na zápěstí nebo zavěšena na oblečení, dokud neuvidíte první rozkvetlý strom nebo vlaštovku. Pak martenici sundejte a zavěšte na kvetoucí větev. Tím zaručíte splnění všech přání. 

Obdržíte-li od svých dětí tuto milou drobnost, kterou si v posledních dnech zhotovily, můžete si být jistí, že vám přinese štěstí, zdraví a úspěch.

Anna Holeyšovská

Jak jsme preparovali

Zveřejněno: 10. únor 2017

Neobvyklou činnost si zvolily děti, které zajímá vše, co patří do přírody kolem nás. Dnes vyzkoušely, jak se preparují brouci. Pro první pokusy vybraly jedince z našich nejrozšířenějších druhů, kterými jsou střevlíci a malí chroustíci. Potřebovaly k tomu několik jednoduchých pomůcek, velkou dávku soustředění a trpělivosti a to nejdůležitější - brouky.

Svoji práci zvládly na výbornou! Nyní už stačí jen doplnit náležité popisky. Tím bude definitivně založena individuální sbírka  těch dětí, co mají chuť rozvíjet dále svůj vyhraněný zájem.

Myslivec mezi dětmi - dne 2.2.2017

Zveřejněno: 3. únor 2017

Poslední den před pololetními prázdninami byl ve znamení zajímavé návštěvy. Uskutečnila se v rámci nově navázané spolupráce s Mysliveckým srdužením Orel Lidice. Děti ze všech oddělení, za vydatné podpory svých rodičů, sbíraly celý měsíc suché pečivo. Odpoledne 30. února 2017 si přijel pro tuto zvláštní a velice potřebnou sbírku, určenou volně žijícím zvířatům, myslivec. Pan Jiří Koutouč, zaměstnannec Státních lesů České republiky a člen MS Orel Lidice, řekl dětem, že vše bude společně s ostatním krmením vloženo do krmelců v okolí Hřebče, Lidic a Buštěhradu. V krátké besedě pak dětem trpělivě odpovídal na otázky, zaměřené na nebezpečí v lese, na trofeje i nebezpečí, které může člověku hrozit od zvířat. Vyprávěl také o tom, že velkým pomocníkem je pes, který pomá při dohledávání zvěře. Děti slíbily, že budou sbírat suché pečivo i celý únor a za odměnu se těší na opakované setkání, při kterém získají další, zajímavé informace. 

Anna Holeyšovská

Masopust a Hříbátka - dne 26.1.2017

Zveřejněno: 27. leden 2017

Od 9. 1. 2017 se děti ze souboru Hříbátka věnovaly pěveckému repertoáru a po chvilkách i zhotovování masopustních masek. Nejdříve uvažovaly, že uspořádají karneval ve družině, ale nakonec se rozhodly pro venkovní obchůzku. Osobně předaly žádost o povolení průvodu paní starostce Petře Piskáčkové.  Rychlá odpověď, co přišla následující den, přinesla velkou radost. Obsahovala mimo jiné tato slova" Obec Hřebeč souhlasí s Masopustním průvodem a tímto jej povoluje za podmínky, že všichni účastníci průvodu budou veselí, masopustní masky budou legrační a všichni si celý průvod krásně užijí".

Proto dnes odpoledne vyšel průvod masek ze školní družiny a za velkého jásotu, křepčení a pokřikování, se nejdříve zastavil před OÚ Hřebeč. Tam děti z prvního a druhého oddělení zazpívaly a zatančily. Veselé zastavení v prodejně Jednota COOP a prodejně stavebnin, vystřídala cesta do první budovy MŠ Valentýnka. Maškary pobavily přítomné předškoláčky, rozdaly koláče a s veselým poskakováním se vydaly do druhé budovy MŠ, aby stejným způsobem potěšily nejmenší děti. (Ale i náhodné kolemjdoucí a řidiče aut.)

Děkujeme všem, kteří snažení dětí podpořili!

Anna Holeyšovská

Návštěva u paní starostky na OÚ Hřebeč

Zveřejněno: 20. leden 2017

Devatenáctého ledna odpoledne se vydaly děti na plánovanou návštěvu Obecního úřadu ve Hřebči. Uvítala je paní starostka Petra Piskáčková, která je stručně seznámila s budovou a zaměstnanci.

Následovala beseda, při které zvídavé děti kladly mnoho otázek (často úsměvných) a chtěly slyšet podrobné odpovědi. Např. zda se kromě poplatku za psa, platí i za jiná zvířata, třeba za papouška nebo rybičky v akváriu. V průběhu milého povídání, předaly děti paní starostce svoji první oficiální žádost o povolení veřejné produkce v obci. Získaly vyjádření, že jim paní starostka včas odpoví, ale také slib, že se za nimi do školní družiny přijde podívat. Pak všechny pozvala do své kanceláře, kde pokračovalo další, velice zajímavé vyprávění. Bylo o kácení a vysazování stromů, kontrolách zeleně, o blízkém letišti, hřišti, fotografiích Hřebče, ale také o povinnostech, které musí plnit osoba, co řídí celou obec.  Všechny nové a důležité informace mohou děti použít při vyučování i ve svém životě.

Děkujeme paní starostce Petře Piskáčkové za čas, který věnovala dětem nad rámec svých povinností.

Anna Holeyšovská

Celé Česko čte dětem

Zveřejněno: 19. leden 2017

Prvního prosince 2016 došlo k registraci naší školy do celorepublikové kampaně "Celé Česko čte dětem". Od té doby v čase poledního klidu poslouchají děti pravidelné předčítání nebo vyprávění nejrůznějších příběhů a pohádek. Tato pravidelnost rozvíjí jejich jazyk, paměť, představivost. Formuje čtecí návyky, podporuje získávání vědomostí, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení a podílí se na emočním rozvoji.  Dosud máme přečtených šest knížek a další budou následovat. Jejich autory a názvy najdete na plakátu, umístěném před naší družinou, společně s další propagací. Ve vestibulu školy bude umístěno logo, které potvrzuje naši registraci, ale především aktivní zapojení do celorepublikové kampaně.  Budete-li mít chuť a čas, přijďte svým dětem chvilku předčítat.

Děkujeme společnosti "Celé Česko čte dětem" za knihu v uvítacím balíčku a veškeré dary obdržené 18.1.2017.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 12.1.2017 - Coleoptera

Zveřejněno: 12. leden 2017

Coleoptera - rozvíjení vyhraněného zájmu.

Živá příroda je celoročně v popředí zájmu dětí. Dnes chtěly vědět, kde broučci přezimují, kolik je asi broučích druhů, kde všude žijí, jak se v nich vyznáme, kdy škodí a kdy jsou užiteční. Mohly si prohlédnout odborné knihy s barevným vyobrazením a osahat některé střevlíkovité (Carabidae). Vyslechly si, jak brouky sbíráme, preparujeme, upravujeme do sbírky. Jednoho z nejhojnějších našich polních brouků - střevlíčka obecného - si pak v jeho nadživotní velikosti zhotovily z odpadového materiálu pro radost. Příští týden si každé dítě, které bude mít zájem, zkusí preparovat a založit vlastní sbírku.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 6.1.2017 - Sněžení

Zveřejněno: 12. leden 2017

Každodenní pobyt venku využily děti k tvořivým stavbám z prvního sněhu i závodům v hodu sněhovou koulí na cíl. U všeho nechyběla ani upřímná dětská radost z hustého sněžení.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 6.1.2017 - Tři králové

Zveřejněno: 8. leden 2017

Tříkrálová obchůzka se konala v pátečních odpoledních hodinách. Děti ze souboru Hříbátka se přestrojily za krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Se zpívanou koledou a s přáním všeho dobrého do roku 2017 se vydaly za kamarády do družin a za malými dětmi v MŠ Valentýnka.

Všechny posluchače, paní vychovatelku i paní učitelky obdarovaly.  Dnešním dnem začíná období masopustu, na který se děti těší nejen pro jeho veselí a maškary, ale především proto, že si užijí nových písniček, taškařic i tance.

Anna Holeyšovská

Práce dětí ŠD v době ředitelského volna

Zveřejněno: 4. leden 2017

Práce dětí a paní vychovatelky v době ředitelského volna - přikrmování ptáků v okolí školy, příprava na výstavu kaktusů.