Práce v ŠD dne 12.1.2017 - Dílničky

Zveřejněno: 16. leden 2017

Páteční tvořivé odpoledne se dětem opět povedlo. Domů si odnesly vyrobená třpytivá sněžítka. Figurku si zvolily dle svého uvážení a místo "sněhu" přidaly třpytivý písek. Výsledek byl překvapující nejen pro děti, ale i pro mě.

Tak opět příští pátek šikulky.

Bc. Marcela Vaníčková.

Práce v ŠD dne 12.1.2017 - Beseda internet

Zveřejněno: 16. leden 2017

Dne 12. 1. 2017 navštívil všechna oddělení školní družiny pplk. Mgr. František Broza (pozice rady) z Národní protidrogové centrály SKPV, který při své práci řeší problematiku internetu.
Jeho vyprávění bylo přiměřené věku žáků i jejich dosavadním zkušenostem. Slyšeli, že nástrahy, které na ně v anonymním prostředí číhají, je mnoho a že ne vše, co se na internetu dočtou, je pravda. Na ty nejmladší velmi zapůsobilo energické varování před komunikací s neznámými lidmi a starší potěšilo, že díky internetu mohou udělat snáze, rychleji a zábavněji své úkoly.
Naši nejstarší žáci směřovali své otázky převážně do oblasti počítačových her a sociálních sítí. Poslechli si mnoho užitečných rad, které jim pomohou k lepší orientaci a bezpečnějšímu pohybu ve světě internetu.

Děkujeme panu pplk. Mgr. Františkovi Brozovi za návštěvu.

Vychovatelky  a žáci ŠD.

Práce v ŠD dne 12.1.2017 - Coleoptera

Zveřejněno: 12. leden 2017

Coleoptera - rozvíjení vyhraněného zájmu.

Živá příroda je celoročně v popředí zájmu dětí. Dnes chtěly vědět, kde broučci přezimují, kolik je asi broučích druhů, kde všude žijí, jak se v nich vyznáme, kdy škodí a kdy jsou užiteční. Mohly si prohlédnout odborné knihy s barevným vyobrazením a osahat některé střevlíkovité (Carabidae). Vyslechly si, jak brouky sbíráme, preparujeme, upravujeme do sbírky. Jednoho z nejhojnějších našich polních brouků - střevlíčka obecného - si pak v jeho nadživotní velikosti zhotovily z odpadového materiálu pro radost. Příští týden si každé dítě, které bude mít zájem, zkusí preparovat a založit vlastní sbírku.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 6.1.2017 - Sněžení

Zveřejněno: 12. leden 2017

Každodenní pobyt venku využily děti k tvořivým stavbám z prvního sněhu i závodům v hodu sněhovou koulí na cíl. U všeho nechyběla ani upřímná dětská radost z hustého sněžení.

Anna Holeyšovská

Práce v ŠD dne 6.1.2017 - Dílničky

Zveřejněno: 9. leden 2017

V pátek 6.1. si děti na dílničkách vyráběly krmítka. Opět si navzájem pomohly a své krásné výrobky si odnesly domů. Tak se těším na příští hodinu.

Bc. Marcela Vaníčková

Práce v ŠD dne 6.1.2017 - Tři králové

Zveřejněno: 8. leden 2017

Tříkrálová obchůzka se konala v pátečních odpoledních hodinách. Děti ze souboru Hříbátka se přestrojily za krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Se zpívanou koledou a s přáním všeho dobrého do roku 2017 se vydaly za kamarády do družin a za malými dětmi v MŠ Valentýnka.

Všechny posluchače, paní vychovatelku i paní učitelky obdarovaly.  Dnešním dnem začíná období masopustu, na který se děti těší nejen pro jeho veselí a maškary, ale především proto, že si užijí nových písniček, taškařic i tance.

Anna Holeyšovská

Práce dětí ŠD v době ředitelského volna

Zveřejněno: 4. leden 2017

Práce dětí a paní vychovatelky v době ředitelského volna - přikrmování ptáků v okolí školy, příprava na výstavu kaktusů.