V lednu se k nám chystá velká návštěva rodičů a jejich dětí, budoucích školáků. Naši prvňáčci se proto pro ně snažili zhotovit několik malých drobností, kterými také chtějí vzbudit pozornost a zájem, přijít se do naší školy vzdělávat. Všichni víme, že v době vyučování se vyučuje, ale odpoledne přichází čas, který žáci tráví ve školní družině, kde se určitě nenudí. Doufáme, že maličkostí všechny zájemce potěšíme a na jejich tvářích úsměv vykouzlíme.