Děti z kaktusářského kroužku začaly v prvních dnech měsíce března s "probouzením" kaktusů. Teprve v následujícím období se pozná, jak rostliny přečkaly na okenním parapetu zimu. Příští týden se malí kaktusáři pustí do pikýrování, což je rozsazování malých semenáčků. Následovat bude intenzivní péče o celou sbírku. Výsledky svého snažení předvedou na veřejných výstavách (Lidice, Kladno) v měsíci květnu a červnu.