Tříkrálová obchůzka s koledou a zpíváním dětí ze souboru Hříbátka se uskutečnila v pátek po obědě. První kroky vedly do ředitelny školy, kde děti popřály štěstí, zdraví, dlouhá léta a byly obdarovány. Následovala cesta do všech oddělení školní družiny. V odpoledním čase, těsně před svačinou, se přesunul soubor do MŠ Valentýnka, kde zazpíval našim budoucím žákům. Svátkem Tří králů končí cyklus celých vánočních svátků, proto je zvykem tento den odstrojovat vánoční stromek, sklízet betlém a další vánoční výzdobu.

Přejeme i vám všem, co čtete tyto řádky - štěstí, zdraví, dlouhá léta.
Soubor Hříbátka