Vynášení Morany

Staří Slované spojovali konec zimy s pohanskou bohyní smrti - Moranou, kterou uctívali. Na jaře však její moc končila, a tak se podle starých zvyků topila, bila a pálila. Konec její nadvlády představoval v minulosti vždy pro všechny zúčastněné, osvobozující pocit radosti z vítězství nad smrtí.

Po tomto vyprávění si děti v odpoledním čase vytvořily podle slyšeného a svých představ, malé "Morany". Společně s dětmi z prvního oddělení se pak vydaly k místní přehradě. Moraně tam zazpívaly, zarecitovaly a její popel poslaly po vodě pryč. Ukončily tak symbolicky zimu a vesele přivítaly jaro.

Anna Holeyšovská