Sedmého března přijeli za našimi malými kaktusáři, členové Klubu kaktusářů v Kladně, společně s předsedkyní, paní Ivetou Perglovou. Hodinové setkání plynulo v pohodové, přátelské atmosféře. Bylo plné odborných výrazů, zajímavostí, vztahujících se ke kaktusům, ale i k cestování za nimi po světadílech, povídání o živé přírodě, se kterou děti pravidelně pracují. Děti kladly mnohé otázky, sdělovaly, co už znají, vyprávěly o svých pěstitelských začátcích. Zpět přijímaly nové informace, doporučení a vnímaly velkou podporu i povzbuzování dospělých. Vše umocnila chvíle, kdy obdržely dárky od paní předsedkyně. Byl to výsevní materiál, včetně všech potřebných pomůcek pro každé dítě. Od přítomných kaktusářů pak odborné časopisy do příruční knihovničky i k jinému použití a další semena pro jarní výsev.

V závěru milého setkání (nebylo poslední) přišlo přizvání ke spoluúčasti na dvou významných výstavách Klubu kaktusářů Kladno. Uskuteční se v květnu a červnu. Děti se na nich pochlubí svými výpěstky a výtvarnými pracemi.

Za dárky i společně prožité okamžiky moc děkujeme.

Anna Holeyšovská