Měsíc duben, měsíc lesů se blíží. Proto za dětmi ze všech oddělení právě dnes přijel na slíbenou návštěvu myslivec a dřevorubec v jedné osobě, pan J. Kotouč. Hovořil s nimi o lese, jeho užitku, kácení stromů, kalamitách, škůdcích a pravidlech při vysazování nového lesa. Dovezl ukázat profesionální pily a pohovořil o velice důležitých pomůckách a pomocnících, bez kterých se těžba dřeva neobejde. Vedle výkonných strojů to jsou stále i koně. Popsal svůj pracovní oděv s důležitými ochrannými prvky.

Z velice milého povídání si děti odnesly mnoho dalších, moc zajímavých informací. Všechny je mohou uplatnit při soukromé návštěvě lesa a samozřejmě při vyučování. Na rozloučenou jsme pěkně poděkovali, zatleskali a poslali lesní zvěři naši poslední sbírku suchého pečiva. Také jsme se domluvili, že příští setkání uskutečníme v listopadu tohoto roku.

Opakovaně děkujeme všem rodičům za bezchybnou spolupráci.

Anna Holeyšovská