Poslední den před pololetními prázdninami byl ve znamení zajímavé návštěvy. Uskutečnila se v rámci nově navázané spolupráce s Mysliveckým srdužením Orel Lidice. Děti ze všech oddělení, za vydatné podpory svých rodičů, sbíraly celý měsíc suché pečivo. Odpoledne 30. února 2017 si přijel pro tuto zvláštní a velice potřebnou sbírku, určenou volně žijícím zvířatům, myslivec. Pan Jiří Koutouč, zaměstnannec Státních lesů České republiky a člen MS Orel Lidice, řekl dětem, že vše bude společně s ostatním krmením vloženo do krmelců v okolí Hřebče, Lidic a Buštěhradu. V krátké besedě pak dětem trpělivě odpovídal na otázky, zaměřené na nebezpečí v lese, na trofeje i nebezpečí, které může člověku hrozit od zvířat. Vyprávěl také o tom, že velkým pomocníkem je pes, který pomá při dohledávání zvěře. Děti slíbily, že budou sbírat suché pečivo i celý únor a za odměnu se těší na opakované setkání, při kterém získají další, zajímavé informace. 

Anna Holeyšovská