Devatenáctého ledna odpoledne se vydaly děti na plánovanou návštěvu Obecního úřadu ve Hřebči. Uvítala je paní starostka Petra Piskáčková, která je stručně seznámila s budovou a zaměstnanci.

Následovala beseda, při které zvídavé děti kladly mnoho otázek (často úsměvných) a chtěly slyšet podrobné odpovědi. Např. zda se kromě poplatku za psa, platí i za jiná zvířata, třeba za papouška nebo rybičky v akváriu. V průběhu milého povídání, předaly děti paní starostce svoji první oficiální žádost o povolení veřejné produkce v obci. Získaly vyjádření, že jim paní starostka včas odpoví, ale také slib, že se za nimi do školní družiny přijde podívat. Pak všechny pozvala do své kanceláře, kde pokračovalo další, velice zajímavé vyprávění. Bylo o kácení a vysazování stromů, kontrolách zeleně, o blízkém letišti, hřišti, fotografiích Hřebče, ale také o povinnostech, které musí plnit osoba, co řídí celou obec.  Všechny nové a důležité informace mohou děti použít při vyučování i ve svém životě.

Děkujeme paní starostce Petře Piskáčkové za čas, který věnovala dětem nad rámec svých povinností.

Anna Holeyšovská