Prvního prosince 2016 došlo k registraci naší školy do celorepublikové kampaně "Celé Česko čte dětem". Od té doby v čase poledního klidu poslouchají děti pravidelné předčítání nebo vyprávění nejrůznějších příběhů a pohádek. Tato pravidelnost rozvíjí jejich jazyk, paměť, představivost. Formuje čtecí návyky, podporuje získávání vědomostí, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení a podílí se na emočním rozvoji.  Dosud máme přečtených šest knížek a další budou následovat. Jejich autory a názvy najdete na plakátu, umístěném před naší družinou, společně s další propagací. Ve vestibulu školy bude umístěno logo, které potvrzuje naši registraci, ale především aktivní zapojení do celorepublikové kampaně.  Budete-li mít chuť a čas, přijďte svým dětem chvilku předčítat.

Děkujeme společnosti "Celé Česko čte dětem" za knihu v uvítacím balíčku a veškeré dary obdržené 18.1.2017.

Anna Holeyšovská