Dne 12. 1. 2017 navštívil všechna oddělení školní družiny pplk. Mgr. František Broza (pozice rady) z Národní protidrogové centrály SKPV, který při své práci řeší problematiku internetu.
Jeho vyprávění bylo přiměřené věku žáků i jejich dosavadním zkušenostem. Slyšeli, že nástrahy, které na ně v anonymním prostředí číhají, je mnoho a že ne vše, co se na internetu dočtou, je pravda. Na ty nejmladší velmi zapůsobilo energické varování před komunikací s neznámými lidmi a starší potěšilo, že díky internetu mohou udělat snáze, rychleji a zábavněji své úkoly.
Naši nejstarší žáci směřovali své otázky převážně do oblasti počítačových her a sociálních sítí. Poslechli si mnoho užitečných rad, které jim pomohou k lepší orientaci a bezpečnějšímu pohybu ve světě internetu.

Děkujeme panu pplk. Mgr. Františkovi Brozovi za návštěvu.

Vychovatelky  a žáci ŠD.