Třídní učitelka

Mgr. Martina Bartušková - Ch, P, Z

Další pedagogové

Mgr. Jiřina Kučerová - Čj

Bc. Ing. Ivana Pokorná - Aj (1. skupina), Nj

Klára Prošková - Aj (2. skupina)

Ing. Jiří Lebduška - M, F, CvM

ThDr. Renata Chytilová, Th.D. - D

Mgr. Edita Holušová - Ov, Vz

Ing. Jana Frýdlová - Hv, Tv

Petra Sadloňová - Vv

Asistentka pedagoga

Jiřina Kothanová


Důležité informace: