2018/2019

Rozvrh hodin:

Třídní učitelka:

Mgr. Martina Bartušková - Ch, Z, Př, Hv

Asistentky pedagoga:

Jiřina Kothanová

Martina Landová


Další pedagogové:

Mgr. Edita Holušová - Vz, Ov, Tv, Inf.

Mgr. Jiřina Kučerová - Čj

Ing. Ivana Pokorná - Aj

Ing. Jiří Lebduška - M, F

ThDr. Renata Chytilová ThD. - D

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Mgr. Jindra Svobodová - Pč


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

         
7. 12. 2018 - Rozsvícení stromečku na Náměstí Draha od 16:30
14. 12. 2018 - Kino Hutník "Bohemia Rhapsady - Queen" - VII. - IX.
         
       
19. 12. 2018 - Vánoční trhy a besídky
20. 12. 2018 - Diashow o Londýně s Jiřím Emminegerem
21. 12. 2018 - Vánoční rozjímaní ve třídách
22. 2. 12. 1. 2018 2019 < > Vánoční prázdniny
 

 


 

Kino Hutník 6.-9. ročník

Kdy: 14.12.2018

Kde: Kino Hutník

Co:  film Bohemia Rapsody - skupina Queen

Cena: 100Kč + 40Kč autobus (neplatí 6. třída)

Sraz: 8:15 před kinem Hutník. Děti se dopraví na místo setkání samy

Doprovod: Ivana Pokorná, Martina Bartušková, Jindra Svobodová, Jiřina Kučerová, Jirka Lebduška + AP

Doba trvání filmu: 2,5 hodiny

Návrat objednaným autobusem: 11:30, 6. třída pojede zpět MHD a pěšky zpět od Oazy s pedagogickým doprovodem. Návrat na oběd, vyučování už nepokračuje. Žáci, kteří budou chtít zůstat v Kladně, odevzdají AP Saši Vlčkové lísteček od rodičů.

Výuka u ostatních tříd pokračuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční vánoční bruslení - 2. stupeň ZŠ

Kdy: 17.12.2018

Kde: náměstí starosty Pavla

V kolik:  9:00  -  10:00

Sraz: 8:50 před klužištěm. Děti se dopraví na místo setkání samy

Cena: Zadarmo + možnost půjčení bruslí zdarma

Co vzít: Helma je povinná, bez ní na led nikoho nepustíme, zimní rukavice, teplé oblečení na led

Cesta zpět: Pedagogický doprovod, děti s potvrzenými lístečky mohou zůstat v Kladně

Poté návštěva OD Centrál


Zjišťujeme zájem děti o kroužek Parkouru, který by mohl být na naší škole otevřen v odpoledních hodinách ve druhém pololetí. Předběžná cena na pololetí je 2700,- pod záštitou organizace Zohir. Minimální počet pro otevření kroužku je 8 dětí ve věku od 8-15 let.


Rodiče, kteří by chtěli přispět sponzorským darem, upozorňujeme, že by nám velmi pomohlo, kdyby nám věnovali balíček papírů do kopírky. Papíry budou využity v hodinách pracovních činností a pro kopírování materiálů a testů pro žáky.


Doučování anglického jazyka

Od 5. 11. 2018 (každé pondělí) bude probíhat s paní učitelkou Ing. Barborou Bláhovou doučování anglického jazyka zdarma od 7:00 do 7:45 hodin.


Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického a německého jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 5. třída a 2. Stupeň

Pomůcky

Pro výuku jsou využívány učebnice a pracovní sešity Project 4. řady - tedy nejnovější edice. Obě pomůcky obsahují 6 lekcí, 3 lekce na jedno pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného slovní zásobu, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves a materiál pro přípravu ne testování. Ke každému pracovnímu sešitu je CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Zároveň je vhodné, aby si žáci nosili na hodiny sluchátka, součástí online cvičení je i poslech.

5. třída – Project 1          úroveň A1

6. třída – Project 2          úroveň A2

7. třída – Project 3          úroveň A2

8. třída – Project 4          úroveň A2, B1

9. třída – Project 5          úroveň A2, B1

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Součástí učebnice je přístupový kód k online cvičením, dle jednotlivých lekcí. Pro žáky jsem otevřela virtuální třídy, kde pravidelně sleduji, jak plní jednotlivé úkoly. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy.

Online zdroje

www.projectonlinepractice.com (online cvičení, žák má vlastní přístupové jméno a heslo)

https://create.kahoot.it/ (tématické kvízy, např. Austrálie, anglický zeměpis, Halloween, atd.) Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Pro domácí přípravu využívají chytré telefony, aplikace poskytuje zpětnou vazbu o splnění úkolu a výsledcích jednotlivých žáků. Dosud využívá jen 9. třída z důvodu nevybavenosti všech žáků chytrými telefony případně jejich malou kapacitou paměti.

https://www.youtube.com/results?search_query=learning+english+through+stories

Audio knihy na youtube, žák si volí úroveň na stupnici 0 – 10 dle vlastního uvážení, některé knihy jsou opatřeny anglickými titulky.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                            100% - 90%

Známka 2                            89% - 70%

Známka 3                            69% - 50%

Známka 4                            49% - 30%

Známka 5                            29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažují písemné práce (menší testy ověřující slovní zásobu, gramatiku, práce s textem, velké testy z každé lekce tzv. modulové testy. Modulové testy vydává Oxford University Press (OUP) přímo k daným učebnicím. Žáci pracují 45 minut, test obsahuje: poslech, práci s textem (text plus otázky ověřující porozumění textu, přiřazovací cvičení, doplňovací cvičení ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby), vyhledávání chyb v textu, atd.

Jednotlivé známky jsou v systému Bakalářů (2. stupeň) rozlišeny vahami na stupnici

1 – 5.

1 – aktivita v hodině,

2

3 - prezentace

4

5 – modulové testy (45 minut), ústní zkoušení

Plánované akce:

Listopad             

Beseda s rodilou mluvčí z Austrálie

Prosinec             

Talkshow: Putování Londýnem s Jiřím Emingerem

Únor 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (2 kategorie: I.A - do 7. třídy,  II.A - 8. a 9. třída)

Doporučení:

V obou jazycích platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než-li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu Jakýkoliv „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování filmů, pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy, letní tábory, pobyty v zahraničí. Sledování filmů je vhodné rozfázovat:

  1. Film v angličtině s českými titulky

  2. Film v angličtině s anglickými titulky

  3. Film bez titulků

Je však možné začít od 2. fáze, je to individuální.

Závěr

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 9. třídy dosáhl úrovně A2 s přesahem do úrovně B1 (Project 4 a 5). V tomto směru plníme požadavky RVP ZV, kdy zákon vyžaduje úroveň A2. V praxi to znamená, že se snažíme, aby od nás žáci odcházeli s upevněnými základy ve všech dovednostních oblastech (poslech, mluvení, čtení a psaní), pro další úspěšné studium anglického jazyka na střední škole případně učilišti.

Zpracovala: Ing. Ivana Pokorná, učitelka anglického a německého jazyka


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Kroužek anglického jazyka

- kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím bude probíhat každou středu od 19. 9. 2018 od 15:00 do 15:45 (třetí skupina)

- platbu za první pololetí 1 900 Kč můžete platit v kanceláři školy


Kroužek tanců - Admira

Oblečení:
- cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
- pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
 
Obutí:
- dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
- chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
 
- hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 
 
Vánoční lekce:
V pondělí 17.12. 2018 a ve čtvrtek 20.12. 2018 kroužky nebudou - místo toho bude v pátek 7.12. 2018 v Kině Sokol na Kladně vánoční lekce s několikanásobným účastníkem TV soutěže Stardance a finalistou MČR v latinskoamerických tancích Markem Dědíkem. Vše bude včas upřesněno.

- kroužek tanců bude probíhat každé pondělí od 17. 9. 2018 od 15:15 do 16:00

- platbu za první pololetí 1 500 Kč můžete platit v kanceláři školy

- ještě jsou volná místa


INFORMATIKA:

3.12. Test ATF 23/21/AP11

10.12. Kontrola domácí přípravy ATF 24/23/AP12

17.12. Test ATF 25/AP13

7.1. Kontrola domácí přípravy ATF 26/AP14, Souhrnný test Excel - výpočetní tabulka, graf a formátování ( uč. str. 15-36)

 

14.1. Test ATF 27/AP15


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Materiály ke stažení zde

4.1. Test Ekonomika domácnosti (žáci s AP zkoušení v pracovně, body 6-12): Filikar, Hamáková, zkušení - Tancoš, Svoboda

 

 

 


OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Materiály ke stažení zde

 

11.12. Test: Média, kultura (AP - učivo Život mezi lidmi bod 6 - Svoboda, Tancoš): Kosťa, Filikar

18.12. Test: Umění, krása, etika (AP - učivo Člověk a kultura - bod 1-3)


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Domácí příprava na 11. 12.: Na VV si přineste materiály na výrobu vánočních dekorací, přání nebo novoročenek: 

skleničku (třeba od výživy), do které se vejde čajová svíčka, vánoční papír, lepidlo Herkules, nůžky, ozdobnou stužku, krajku, korálky apod.

nebo skořápky vlašských ořechů, modelínu, vánoční papír

nebo houbičku

V každém případě budete potřebovat nůžky.

 

Domácí úkol na 6. 11.: Na výtvarnou výchovu si přineste jakékoli dráty a drátky, případně drátěné pletivo, staré noviny (případně balicí, toaletní papír nebo kuchyňské utěrky či ubrousky, budou se hodit i provázky.

Domácí úkol na 23. 10: Na VV budete potřebovat fotografie (případně preparáty) hmyzu (brouci, mouchy, mravenci, motýli, vážky atd.)

Seznam pomůcek

měkká tužka

ořezávátko

guma

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada (hranatý – nepráší)

suchý pastel – základní sada (kulaté – práší)

voskovky – základní sada nebo olejový pastel

fixy + černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + běloba navíc

paletu nebo jinou podložku na míchání barev

kelímek na vodu

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky (s jednou ostrou špičkou)

hadřík

pracovní plášť (zástěra, staré tričko)

igelit, starý ubrus apod. na ochranu stolu

kelímek na vodu

Na výtvarnou výchovu budeme používat i jiné pomůcky a materiály. Půjde především o zbytkové a přírodní materiály, které využijeme při práci v různých výtvarných technikách (staré noviny, časopisy, textil, vlnu, krabičky, kamínky, kůru stromů atd.). Tyto pomůcky a materiály si žáci budou nosit nárazově jako domácí úkol na konkrétní hodinu a budou s nimi seznámeni v předchozí hodině. Rovněž budou uvedeny na webových stránkách třídy.

Pokud má někdo z rodičů přístup k zajímavému zbytkovému materiálu, který by se dal využít ve výtvarné výchově (např. textil, vlna, provázky, drátky a drátky, kartonové zbytky, noviny atd.), prosím, dejte vědět. Ve výtvarné výchově bychom je určitě využili.