2018/2019

Třídní učitelka:

Mgr. Martina Bartušková - Ch, Z, Př, Hv

Asistentky pedagoga:

Jiřina Kothanová

Martina Landová


Další pedagogové:

Mgr. Edita Holušová - Vz, Ov, Tv, Inf.

Mgr. Jiřina Kučerová - Čj

Ing. Ivana Pokorná - Aj

Ing. Jiří Lebduška - M, F

ThDr. Renata Chytilová ThD. - D

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Mgr. Jindra Svobodová - Pč


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.

25.4. konzultace k předmětu DĚJEPIS - zapisujte se prosím v časovém intervalu  od 14 do 16 hodin, děkuji za pochopení


Důležitá sdělení:

Vracíme se zpět k původnímu rozvrhu od 15. 4. 2019.


Z důvodu nepřítomnosti vyučujícího, odpadá kroužek Informatiky ve středu 17.4.

Se změnou rozvrhu bude kroužek opět od 13:00 - 13:45


Doučování anglického jazyka

Vzhledem k novému rozvrhu bude doučování anglického jazyka (zdarma) přesunuto od 6.2.2019 (každá středa) od od 7:00 do 7:45 hodin.


Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického a německého jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 5. třída a 2. Stupeň

Pomůcky

Pro výuku jsou využívány učebnice a pracovní sešity Project 4. řady - tedy nejnovější edice. Obě pomůcky obsahují 6 lekcí, 3 lekce na jedno pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného slovní zásobu, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves a materiál pro přípravu ne testování. Ke každému pracovnímu sešitu je CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Zároveň je vhodné, aby si žáci nosili na hodiny sluchátka, součástí online cvičení je i poslech.

5. třída – Project 1          úroveň A1

6. třída – Project 2          úroveň A2

7. třída – Project 3          úroveň A2

8. třída – Project 4          úroveň A2, B1

9. třída – Project 5          úroveň A2, B1

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Součástí učebnice je přístupový kód k online cvičením, dle jednotlivých lekcí. Pro žáky jsem otevřela virtuální třídy, kde pravidelně sleduji, jak plní jednotlivé úkoly. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy.

Online zdroje

www.projectonlinepractice.com (online cvičení, žák má vlastní přístupové jméno a heslo)

https://create.kahoot.it/ (tématické kvízy, např. Austrálie, anglický zeměpis, Halloween, atd.) Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Pro domácí přípravu využívají chytré telefony, aplikace poskytuje zpětnou vazbu o splnění úkolu a výsledcích jednotlivých žáků. Dosud využívá jen 9. třída z důvodu nevybavenosti všech žáků chytrými telefony případně jejich malou kapacitou paměti.

https://www.youtube.com/results?search_query=learning+english+through+stories

Audio knihy na youtube, žák si volí úroveň na stupnici 0 – 10 dle vlastního uvážení, některé knihy jsou opatřeny anglickými titulky.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                            100% - 90%

Známka 2                            89% - 70%

Známka 3                            69% - 50%

Známka 4                            49% - 30%

Známka 5                            29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažují písemné práce (menší testy ověřující slovní zásobu, gramatiku, práce s textem, velké testy z každé lekce tzv. modulové testy. Modulové testy vydává Oxford University Press (OUP) přímo k daným učebnicím. Žáci pracují 45 minut, test obsahuje: poslech, práci s textem (text plus otázky ověřující porozumění textu, přiřazovací cvičení, doplňovací cvičení ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby), vyhledávání chyb v textu, atd.

Jednotlivé známky jsou v systému Bakalářů (2. stupeň) rozlišeny vahami na stupnici

1 – 5.

1 – aktivita v hodině,

2

3 - prezentace

4

5 – modulové testy (45 minut), ústní zkoušení

Plánované akce:

Listopad             

Beseda s rodilou mluvčí z Austrálie

Prosinec             

Talkshow: Putování Londýnem s Jiřím Emingerem

Únor 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (2 kategorie: I.A - do 7. třídy,  II.A - 8. a 9. třída)

Doporučení:

V obou jazycích platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než-li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu Jakýkoliv „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování filmů, pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy, letní tábory, pobyty v zahraničí. Sledování filmů je vhodné rozfázovat:

  1. Film v angličtině s českými titulky

  2. Film v angličtině s anglickými titulky

  3. Film bez titulků

Je však možné začít od 2. fáze, je to individuální.

Závěr

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 9. třídy dosáhl úrovně A2 s přesahem do úrovně B1 (Project 4 a 5). V tomto směru plníme požadavky RVP ZV, kdy zákon vyžaduje úroveň A2. V praxi to znamená, že se snažíme, aby od nás žáci odcházeli s upevněnými základy ve všech dovednostních oblastech (poslech, mluvení, čtení a psaní), pro další úspěšné studium anglického jazyka na střední škole případně učilišti.

Zpracovala: Ing. Ivana Pokorná, učitelka anglického a německého jazyka


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Kroužek anglického jazyka

- II. pololetí začíná 20. 2. 2019


Kroužek tanců - Admira

Oblečení:
- cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
- pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
 
Obutí:
- dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
- chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
 
- hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 
 
Vánoční lekce:
V pondělí 17.12. 2018 a ve čtvrtek 20.12. 2018 kroužky nebudou - místo toho bude v pátek 7.12. 2018 v Kině Sokol na Kladně vánoční lekce s několikanásobným účastníkem TV soutěže Stardance a finalistou MČR v latinskoamerických tancích Markem Dědíkem. Vše bude včas upřesněno.

- kroužek tanců bude probíhat každé pondělí od 17. 9. 2018 od 15:15 do 16:00

- platbu za první pololetí 1 500 Kč můžete platit v kanceláři školy

- ještě jsou volná místa


INFORMATIKA:

 

8.4. Kontrola domácí přípravy ATF 37/AP21

15.4.Test ATF 38/AP22

29.4.Kontrola domácí přípravy ATF 39/AP22

6.5. Test ATF 40/AP23

 


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Materiály ke stažení zde

19.4.Test Zdravá výživa, alternativní výživa, nemoci z potravy (AP - zkoušení v pracovně. Učivo: Zdravá výživa - bod 1-4): E. Bílá

 


OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Materiály ke stažení zde

23.4. Křížovka 10: Řízení společnosti (stát, demokracie), volby (AP Učivo: Řízení společnosti 1-5)

30.4. Test č. 11: Řízení společnosti (stát, demokracie), volby (AP zkoušení v pracovně,  Učivo: Řízení společnosti 1-5)


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Domácí příprava na 26. 2. Na VV si přineste zrcátko. Pokud máte možnost mělo by být větší.

Domácí příprava na 19. 2. Na VV budete potřebovat zrcátko, vatu nebo odličovací polštářky a mastný krém nebo pleťové mléko. Pokud máte k dispozici, tak si přineste i obličejové barvy nebo líčidla.

Domácí příprava na 15. 1.: Budete potřebovat jednu větší krabici - např. od bot, menší elekroniky atd. Dále si přineste různé druhy menších krabiček (od léků, čaje atd.), zbytky textilu, plastových fólií, tapet, zajímavé papíry atd.

Domácí příprava na 11. 12.: Na VV si přineste materiály na výrobu vánočních dekorací, přání nebo novoročenek: 

skleničku (třeba od výživy), do které se vejde čajová svíčka, vánoční papír, lepidlo Herkules, nůžky, ozdobnou stužku, krajku, korálky apod.

nebo skořápky vlašských ořechů, modelínu, vánoční papír

nebo houbičku

V každém případě budete potřebovat nůžky.

 

Domácí úkol na 6. 11.: Na výtvarnou výchovu si přineste jakékoli dráty a drátky, případně drátěné pletivo, staré noviny (případně balicí, toaletní papír nebo kuchyňské utěrky či ubrousky, budou se hodit i provázky.

Domácí úkol na 23. 10: Na VV budete potřebovat fotografie (případně preparáty) hmyzu (brouci, mouchy, mravenci, motýli, vážky atd.)

Seznam pomůcek

měkká tužka

ořezávátko

guma

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada (hranatý – nepráší)

suchý pastel – základní sada (kulaté – práší)

voskovky – základní sada nebo olejový pastel

fixy + černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + běloba navíc

paletu nebo jinou podložku na míchání barev

kelímek na vodu

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky (s jednou ostrou špičkou)

hadřík

pracovní plášť (zástěra, staré tričko)

igelit, starý ubrus apod. na ochranu stolu

kelímek na vodu

Na výtvarnou výchovu budeme používat i jiné pomůcky a materiály. Půjde především o zbytkové a přírodní materiály, které využijeme při práci v různých výtvarných technikách (staré noviny, časopisy, textil, vlnu, krabičky, kamínky, kůru stromů atd.). Tyto pomůcky a materiály si žáci budou nosit nárazově jako domácí úkol na konkrétní hodinu a budou s nimi seznámeni v předchozí hodině. Rovněž budou uvedeny na webových stránkách třídy.

Pokud má někdo z rodičů přístup k zajímavému zbytkovému materiálu, který by se dal využít ve výtvarné výchově (např. textil, vlna, provázky, drátky a drátky, kartonové zbytky, noviny atd.), prosím, dejte vědět. Ve výtvarné výchově bychom je určitě využili.