2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Edita Holušová - Ov, Vz, Tv


Další pedagogové:

Mgr. Martina Bartušková - Z, Ch, P

Mgr. Jindra Svobodová - Hv, Pč

Ing. Jana Frýdlová - Aj, Inf.

Mgr. Jiřina Kučerová - Čj

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

ThDr. Renata Chytilová Th. D. - D

Helena Dědicová - M

Ing. Jiří Lebduška - F


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.

 


CHEMIE

Každou hodinu chemie, budou žáci psát test. Pokud nebude zadáno jinak, test bude z chemických značek. Aktuálně mají žáci umět značky do protonového čísla 20. V testu budu zkoušet český název a chemickou značku.


Doučování z anglického jazyka bude probíhat zdarma každou středu od 2.10.2019 vždy v 7 hodin ráno - učebna T9 (2. třída).


AKCE ŠKOLY:

 

27.1. Lyžařský zájezd na Klínovec

Počet žáků: 25 (finance za autobus v případě neúčasti se nevrací!)

Sraz před školou: 6.45

Příjezd před školu: cca 17.30-18.00

Pedagogický doprovod: Sjezd - E. Holušová, J. Lebduška, Běžky - M. Bartušková

Co vzít:

  • Svačina, pití na cestu tam i zpět
  • Finance na oběd a občerstvení
  • Běžkaři:  běžky (vosky dle typu běžek - některé voskovat nepotřebují) + běžkařské boty, funkční prádlo odvádějící pot, rukavice (kdo bude padat a neovládá sjezd - nepromokavé),podkolenky, čepice,  softshielové kalhoty, mikinu, nepromokavou bundu, malý batoh (pití, občerstvení, peníze)
  • Sjezdaři: sjezdové lyže, snowboard, helma (povinná) + kukla, lyžařské boty, lyžařské nepromokavé oblečení, rukavice, 

Batohy si můžeme nechat v autobuse

 


OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Výpisky Občanská výchova 7

 


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Výpisky Výchova ke zdraví 7

 

24.1. Test. Ekonomika domácnosti: 3 žáci

 

 


INFORMATIKA:

15.10.  Test ATF 45

30.10. Test ATF 46


ANGLICKÝ JAZYK:

Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického a německého jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 5. třída a 2. Stupeň

Pomůcky

Pro výuku jsou využívány učebnice a pracovní sešity Project 4. řady - tedy nejnovější edice. Obě pomůcky obsahují 6 lekcí, 3 lekce na jedno pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného slovní zásobu, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves a materiál pro přípravu ne testování. Ke každému pracovnímu sešitu je CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Zároveň je vhodné, aby si žáci nosili na hodiny sluchátka, součástí online cvičení je i poslech.

5. třída – Project 1          úroveň A1

6. třída – Project 2          úroveň A2

7. třída – Project 3          úroveň A2

8. třída – Project 4          úroveň A2, B1

9. třída – Project 5          úroveň A2, B1

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Součástí učebnice je přístupový kód k online cvičením, dle jednotlivých lekcí. Pro žáky jsem otevřela virtuální třídy, kde pravidelně sleduji, jak plní jednotlivé úkoly. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy.

Online zdroje

www.projectonlinepractice.com (online cvičení, žák má vlastní přístupové jméno a heslo)

https://create.kahoot.it/ (tématické kvízy, např. Austrálie, anglický zeměpis, Halloween, atd.) Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Pro domácí přípravu využívají chytré telefony, aplikace poskytuje zpětnou vazbu o splnění úkolu a výsledcích jednotlivých žáků. Dosud využívá jen 9. třída z důvodu nevybavenosti všech žáků chytrými telefony případně jejich malou kapacitou paměti.

https://www.youtube.com/results?search_query=learning+english+through+stories

Audio knihy na youtube, žák si volí úroveň na stupnici 0 – 10 dle vlastního uvážení, některé knihy jsou opatřeny anglickými titulky.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                            100% - 90%

Známka 2                            89% - 70%

Známka 3                            69% - 50%

Známka 4                            49% - 30%

Známka 5                            29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažují písemné práce (menší testy ověřující slovní zásobu, gramatiku, práce s textem, velké testy z každé lekce tzv. modulové testy. Modulové testy vydává Oxford University Press (OUP) přímo k daným učebnicím. Žáci pracují 45 minut, test obsahuje: poslech, práci s textem (text plus otázky ověřující porozumění textu, přiřazovací cvičení, doplňovací cvičení ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby), vyhledávání chyb v textu, atd.

Jednotlivé známky jsou v systému Bakalářů (2. stupeň) rozlišeny vahami na stupnici

1 – 5.

1 – aktivita v hodině,

2

3 - prezentace

4

5 – modulové testy (45 minut), ústní zkoušení

Doporučení:

V obou jazycích platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než-li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu Jakýkoliv „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování filmů, pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy, letní tábory, pobyty v zahraničí. Sledování filmů je vhodné rozfázovat:

  1. Film v angličtině s českými titulky

  2. Film v angličtině s anglickými titulky

  3. Film bez titulků

Je však možné začít od 2. fáze, je to individuální.

Závěr

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 9. třídy dosáhl úrovně A2 s přesahem do úrovně B1 (Project 4 a 5). V tomto směru plníme požadavky RVP ZV, kdy zákon vyžaduje úroveň A2. V praxi to znamená, že se snažíme, aby od nás žáci odcházeli s upevněnými základy ve všech dovednostních oblastech (poslech, mluvení, čtení a psaní), pro další úspěšné studium anglického jazyka na střední škole případně učilišti.


 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Na 13. 1. 2020 si na VV přineste - jednu větší krabici (cca rozměr krabice od bot apod.) + menší krabičky (např. od léků, čaje, kosmetiky, zubní pasty apod.) Kromě toho se vám budou hodit odstřižky látek, krajek, zajímavých papírů nebo tapet, plastové fólie, provázky, vlna, vata, drátky, korkové zátky a jiný zbytkový materiál k výrobě modelu.

Na 2. 12. budete na VV potřebovat houbičku, nůžky, tempery. Můžete si rovněž přinést jednobarevnou látku.

Na 25. 11. prozkoumejte historii své rodiny, dobře si ji zapamatujte, případně zapište. Přemýšlejte také o tom, co je pro vaši rodinu typické (např. oblíbená zvířata, jídla, činnosti a společné zážitky atd.) a co vás spojuje.

Na 21. 10. si na VV přineste staré časopisy - nejlépe s přírodní nebo technickou tematikou. Rovněž můžete využít noviny, letáky a podobné tiskoviny. Budete potřebovat i nůžky a lepidlo.

Na 7. 10. si na VV můžete přinést fotografii oblíbeného hmyzu. Rovněž budete potřebovat dobře ořezanou měkkou tužku.

Na 30. 9. si přineste především pero s násadkou nebo špejli. Budete také potřebovat štětec, kelímek na vodu a vodové barvy.

Na 16. 9. budete potřebovat temperové barvy (paletu, štětec, kelímek na vodu) + jakýkoli zajímavý nástroj, kterým se dá malovat (kartáček, přírodniny - větvičky, peříčka) plastovou destičku, staré pravítko atd. - podle vlastní fantazie)

Celkový seznam potřeb pro výtvarnou výchovu:

měkká tužka

guma

ořezávátko

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada / olejový pastel / voskovky

suchý pastel – základní sada

fixy + 1 černá navíc

vodovky / brilantní vodovky – nejlépe oboje

pastelky

tempery – základní sada + 1 běloba navíc

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky

hadřík

pracovní plášť“ (zástěra, staré tričko)

igelit nebo starý ubrus na stůl

další materiály – směrované už ke konkrétním činnostem, ale bylo by dobré  shromažďovat i průběžně –papírové krabičky a krabice, kartonové krabice, vlnitá lepenka, textil, vlna, provázky,zbytky dřeva, dráty a drátěné pletivo, staré noviny a časopisy, různé druhy papíruplastická hmota (např PET lahve, různé zbytkové materiály – odřezky plechu, zátky, kamínky, knoflíky atd., hřebíky), zajímavé přírodniny (kůra, mušle, kameny atp.)