2018/2019

Třídní učitelka:

Mgr. Edita Holušová - Vz, Ov, Tv, Inf.

Asistentka pedagoga:

Alexandra Vlčková


Další pedagogové:

Mgr. Martina Bartušková - Z, Př

Ing. Ivana Pokorná - Aj

ThDr. Renata Chytilová ThD. - D

PaedDr. Miroslava Hrdinová - Vv

Ing. Barbora Bláhová - Pč

Ing. Jiří Lebduška - F

Mgr. Eliška Paterová - Čj

Mgr. Jindra Svobodová - Hv

Helena Dědicová - M


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

23. 5. - Společné focení tříd (I. i II. stupeň) 

24. 5. - Focení jednotlivců a kamarádů (pouze II. stupeň)

27. 5. - Sebeobrana III.

17. - 21. 6. - Pálava

28. 6. - Vysvědčení


Doučování anglického jazyka

Vzhledem k novému rozvrhu bude doučování anglického jazyka (zdarma) přesunuto od 6.2.2019 (každá středa) od od 7:00 do 7:45 hodin.


Český jazyk

- domácí úkoly jsou vždy ze středy na pondělí - prosím o podpis rodičů

- každé pondělí píšeme krátká pravopisná cvičení, nutná je domácí příprava - procvičování hlavních principů českého pravopisu (alespoň! ve formě vypracování domácích úkolů), doporučuji procvičování formou pravopisných cvičení, např. na stránkách https://www.pravopisne.cz/

- po uzavření probraného tematického celku (většinou koncem měsíce) bude následovat velký test, testy budou hlášené nejméně týden dopředu a žáci, kteří nebudou ve škole přítomni, budou test dopisovat

termín nejbližšího testu:

středa 3.4. - kontrolní slohová práce - charakteristika (výběr ze tří zadaných témat)

úterý 9.4. - test - zájmena, číslovky


Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického a německého jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 5. třída a 2. Stupeň

Pomůcky

Pro výuku jsou využívány učebnice a pracovní sešity Project 4. řady - tedy nejnovější edice. Obě pomůcky obsahují 6 lekcí, 3 lekce na jedno pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného slovní zásobu, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves a materiál pro přípravu ne testování. Ke každému pracovnímu sešitu je CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Zároveň je vhodné, aby si žáci nosili na hodiny sluchátka, součástí online cvičení je i poslech.

5. třída – Project 1          úroveň A1

6. třída – Project 2          úroveň A2

7. třída – Project 3          úroveň A2

8. třída – Project 4          úroveň A2, B1

9. třída – Project 5          úroveň A2, B1

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Součástí učebnice je přístupový kód k online cvičením, dle jednotlivých lekcí. Pro žáky jsem otevřela virtuální třídy, kde pravidelně sleduji, jak plní jednotlivé úkoly. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy.

Online zdroje

www.projectonlinepractice.com (online cvičení, žák má vlastní přístupové jméno a heslo)

https://create.kahoot.it/ (tématické kvízy, např. Austrálie, anglický zeměpis, Halloween, atd.) Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Pro domácí přípravu využívají chytré telefony, aplikace poskytuje zpětnou vazbu o splnění úkolu a výsledcích jednotlivých žáků. Dosud využívá jen 9. třída z důvodu nevybavenosti všech žáků chytrými telefony případně jejich malou kapacitou paměti.

https://www.youtube.com/results?search_query=learning+english+through+stories

Audio knihy na youtube, žák si volí úroveň na stupnici 0 – 10 dle vlastního uvážení, některé knihy jsou opatřeny anglickými titulky.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                            100% - 90%

Známka 2                            89% - 70%

Známka 3                            69% - 50%

Známka 4                            49% - 30%

Známka 5                            29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažují písemné práce (menší testy ověřující slovní zásobu, gramatiku, práce s textem, velké testy z každé lekce tzv. modulové testy. Modulové testy vydává Oxford University Press (OUP) přímo k daným učebnicím. Žáci pracují 45 minut, test obsahuje: poslech, práci s textem (text plus otázky ověřující porozumění textu, přiřazovací cvičení, doplňovací cvičení ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby), vyhledávání chyb v textu, atd.

Jednotlivé známky jsou v systému Bakalářů (2. stupeň) rozlišeny vahami na stupnici

1 – 5.

1 – aktivita v hodině,

2

3 - prezentace

4

5 – modulové testy (45 minut), ústní zkoušení

Plánované akce:

Listopad             

Beseda s rodilou mluvčí z Austrálie

Prosinec             

Talkshow: Putování Londýnem s Jiřím Emingerem

Únor 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (2 kategorie: I.A - do 7. třídy,  II.A - 8. a 9. třída)

Doporučení:

V obou jazycích platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než-li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu Jakýkoliv „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování filmů, pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy, letní tábory, pobyty v zahraničí. Sledování filmů je vhodné rozfázovat:

  1. Film v angličtině s českými titulky

  2. Film v angličtině s anglickými titulky

  3. Film bez titulků

Je však možné začít od 2. fáze, je to individuální.

Závěr

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 9. třídy dosáhl úrovně A2 s přesahem do úrovně B1 (Project 4 a 5). V tomto směru plníme požadavky RVP ZV, kdy zákon vyžaduje úroveň A2. V praxi to znamená, že se snažíme, aby od nás žáci odcházeli s upevněnými základy ve všech dovednostních oblastech (poslech, mluvení, čtení a psaní), pro další úspěšné studium anglického jazyka na střední škole případně učilišti.

Zpracovala: Ing. Ivana Pokorná, učitelka anglického a německého jazyka


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Kroužek anglického jazyka

- II. pololetí začíná 20. 2. 2019


Kroužek informatika


Kroužek tanců - Admira

Oblečení:
- cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
- pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
 
Obutí:
- dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
- chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
 
- hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 

INFORMATIKA:

Pokračujeme v nácviku psaní všemi deseti

Přihlášení na online stránky 

www.atfonline.cz

 

17.5.Test ATF 39 Samostatná práce Víkendový pobyt - word, internet 

 

24.5. Kontrola domácí přípravy Lekce 40, Samostatná práce Víkendový pobyt - word, internet

 

31.5.Test ATF 41

7.6.Kontrola domácí přípravy Lekce 42

14.6.Test ATF 43


OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Výuka předmětů VZ a OV probíhá formou prezentací. Výpis z učiva je na stránkách. Z webových výpisu jsou rovněž sestaveny písemné testy. Výpisy můžete vytisknout a vytvořit si svou složku nebo se můžete učit rovnou on-line (PC, tablet, mobil)

Sledujte pravidelně stránky tříd, budou zde aktualizovány termíny testů

Materiál ke stažení zde

 

 

24.5. Test 14: ČR demokratický stát, má vlast: Buchak, Sloup, Dobrovolná


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Materiál ke stažení zde

23.5. Test 12: Životospráva, biorytmus: Hruška D., Dobrovolná, Buchak, Kuzmič

 

 


PRACOVNÍ ČINNOSTI

Příští hodinu 15.5 si prosím přineste více druhů těstovin, jehlu, nit, nůžky.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA


Domácí příprava na 19. 2. Na VV budete potřebovat zrcátko, vatu nebo odličovací polštářky Pokud máte k dispozici, tak si přineste i obličejové barvy nebo líčidla.

Domácí úkol na 10. 12.:Na výtvarnou výchovu budete potřebovat - malou skleničku (třeba od výživy), do které se vejde čajová svíčka. Dále si přineste kousky vánočního papíru (třeba zbytky z loňska), nůžky, lepidlo Herkules, hezkou stužku, případně krajku, korálky apod.

Domácí příprava na 15. 10.: Na VV budete potřebovat rozmanité materiály se zajímavým povrchem - strukturou - např. zajímavé textilie (juta, pytlovina, krajka, síťovina (např. síťka od citrusů), tapety s plastickým povrchem, vlnitá lepenka, ale třeba i listy nebo bublinkovou fólii) atd.

Domácí příprava na 1. 10.: Na VV budete potřebovat různé druhy přírodnin - např. listy, větvičky, kůru stromů, zajímavý kámen, šišky, peříčka, ulity, lastury, mušle apod.

Domácí příprava na 24. 9.: Na VV si přineste netradiční kreslicí nástroje se zajímavou stopou - např: dřívko, větvičku, kartáče a kartáčky, hřeben, peříčko, houbičku apod.

Seznam pomůcek na výtvarnou výchovu

měkká tužka

ořezávátko

guma

pero s násadkou

štětce – akvarelové kulaté vlasové (běžné školní) např. č. 10 na malbu vodovkami

štětce ploché – štětinové na malbu temperou – velikost 14, 16 nebo 18

mastný pastel Gioconda – základní sada (hranatý – nepráší)

suchý pastel – základní sada (kulaté – práší)

voskovky – základní sada nebo olejový pastel

fixy + černá navíc

vodovky / brilantní vodovky

pastelky

tempery – základní sada + běloba navíc

paletu nebo jinou podložku na míchání barev

kelímek na vodu

lepidlo – bílá lepicí pasta (v tyčince) případně disperzní (Herkules)

nůžky (s jednou ostrou špičkou)

hadřík

pracovní plášť (zástěra, staré tričko)

igelit, starý ubrus apod. na ochranu stolu

kelímek na vodu

Na výtvarnou výchovu budeme používat i jiné pomůcky a materiály. Půjde především o zbytkové a přírodní materiály, které využijeme při práci v různých výtvarných technikách (staré noviny, časopisy, textil, vlnu, krabičky, kamínky, kůru stromů atd.). Tyto pomůcky a materiály si žáci budou nosit nárazově jako domácí úkol na konkrétní hodinu a budou s nimi seznámeni v předchozí hodině. Rovněž budou uvedeny na webových stránkách třídy.

Pokud má někdo z rodičů přístup k zajímavému zbytkovému materiálu, který by se dal využít ve výtvarné výchově (např. textil, vlna, provázky, drátky a drátky, kartonové zbytky, noviny atd.), prosím, dejte vědět. Ve výtvarné výchově bychom je určitě využili.