Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka:

Ing. Barbora Bláhová - Aj, M, Čjs, Vv, Hv

Asistentka pedagoga:

Alena Holá


Další pedagogové:

Mgr. Jindřiška Čermáková - Čj

Jitka Krupičková - Pč

Mgr. Iva Barancová - Tv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Prosíme o důkladnou kontrolu družinových notýsků (podpisy zákonných zástupců). Předcházíme tím k možným následným nedorozuměním.


 

Přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2020.

 
 
 
 
 

Neúčelový dar

hygiena 200 Kč

učební pomůcky 250 Kč

pracovní sešity 634 KčKroužek deskových her

Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí, budou děti navštěvovat kroužek takto:

září - leden: žáci 1. a 2. třídy

únor - červen: žáci 3. a 4. třídy

Děkuji za pochopení

Frýdlová


Kroužek keramiky pro děti z 1.,2. a 3. ročníku

Kroužek začíná od 2. 10. 2019 (1x/14dní).

První skupina od 13:50 - 15.00.

Druhá skupina od 15:05 - 16:05.

Cena 500 Kč/pololetí.

Zájemci se hlásí u ředitelky MŠ Valentýnka Mgr. L. Kuškové (počet zájemců je omezen).


Sokol Hřebeč - cvičení pro školáky

Cvičení bude probíhat každé pondělí od 18:00 - 19:00 ve školní tělocvičně (ZŠ Hřebeč).


Klub železničních modelářů

Kroužek začíná 23. 9. 2019 od 15:00 - 17:00 v prostorách zdravotního střediska Hřebeč. Těší se na Vás pan Karol Sanetrík a jeho kolegové.


Kroužek zumby

Kroužek začíná v pondělí 7.10. 2019

Čas: 11.50-12.35

Kde: tělocvična

Kurzovné říjen- leden 780,- Kč

Přihlášky odevzdat paní Holeyšovské v družině.


Došlo k výskytu vší v první třídě a ve školní družině. Prosím o důkladnou prohlídku vlasů.

 


Ve čtvrtek 30.1.2020 je zkrácené vyučování do 11:40.

 


Ve středu 29.1.2020 pojede celý 1. stupeň za odměnu k vysvědčení do KINA HUTNÍK na film: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2. Cena 140 Kč celkem (autobus + vstupné). Přispěji dětem 50 Kč z třídního fondu, prosím přinést 90 Kč. Sraz v 8:00 ve třídě. S sebou vhodné oblečení, penál, ŽK, notýsek, čip, svačinku a pití. Děkuji.

 


 Rozvržení ČESKÉHO JAZYKA

Pondělí

2. vyučovací hodina MLUVNICE – každé pondělí se bude psát DIKTÁT

Úterý

-

Středa

2. vyučovací hodina MLUVNICE, 3. vyučovací hodina ČTENÍ/PSANÍ

Čtvrtek

3. vyučovací hodina MLUVNICE

Pátek

Projektový den – mluvnice, čtení, psaní, projekt – každý pátek: DÚ

 Český jazyk

Informace:

- Prosíme o podepisování všech domácích úkolů  i ostatních sešitů.

- Volné pracovní listy zakládejte do desek. Pokud jsme PL nestačili dodělat ve škole, nepracujte prosím doma napřed, ve škole vše  doděláme.


Matematika

Informace  

- Prosíme rodiče o kontrolu - případné doplnění vhodného pravítka (nejlépe 15 cm) a obyčejné tužky č. 2. Některé děti mají pravítko velmi malé a  špatně čitelné.  


Anglický jazyk:

Vzhledem k narůstajícímu učivu během následujících anglických lekcí napíši, jakou slovní zásobu je nutné se naučit nejen vyslovit, ale také psát. Dále také, jaká větná spojení a slovíčka je nutné si zapamatovat a umět pouze vyslovit. :)

 

  • NAUČIT SE VYSLOVIT A PSÁT:

- face

- hair

- eyes

- nose

- ears

- mouth

  • ZAPAMATOVAT SI A UMĚT VYSLOVIT:

- I have got...

- I haven´t got....

- have you got?

- I like...

- I don´t like.....

- Do you like?

- I can see....

- I can´t see....

- Can you see?

- This is.....

 


Pracovní činnosti