Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka:

Ing. Barbora Bláhová - Aj, M, Čjs, Vv, Hv

Asistentka pedagoga:

Alena Holá


Další pedagogové:

Mgr. Jindřiška Čermáková - Čj

Jitka Krupičková - Pč

Mgr. Iva Barancová - Tv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Neúčelový dar

hygiena 200 Kč

učební pomůcky 250 Kč

pracovní sešity 634 Kč


Kroužek deskových her

Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí, budou děti navštěvovat kroužek takto:

září - leden: žáci 1. a 2. třídy

únor - červen: žáci 3. a 4. třídy

Děkuji za pochopení

Frýdlová


Kroužek keramiky pro děti z 1.,2. a 3. ročníku

Kroužek začíná od 2. 10. 2019 (1x/14dní).

První skupina od 13:50 - 15.00.

Druhá skupina od 15:05 - 16:05.

Cena 500 Kč/pololetí.

Zájemci se hlásí u ředitelky MŠ Valentýnka Mgr. L. Kuškové (počet zájemců je omezen).


Sokol Hřebeč - cvičení pro školáky

Cvičení bude probíhat každé pondělí od 18:00 - 19:00 ve školní tělocvičně (ZŠ Hřebeč).


Klub železničních modelářů

Kroužek začíná 23. 9. 2019 od 15:00 - 17:00 v prostorách zdravotního střediska Hřebeč. Těší se na Vás pan Karol Sanetrík a jeho kolegové.


Kroužek zumby

Kroužek začíná v pondělí 7.10. 2019

Čas: 11.50-12.35

Kde: tělocvična

Kurzovné říjen- leden 780,- Kč

Přihlášky odevzdat paní Holeyšovské v družině


Jazyková škola - Shahid Mahmood

Záhájení odpoledních kroužků bude od 2. 10. 2019. Cena kroužku všech úrovní je 2100 Kč za pololetí. Bankovní spojení : 51-5411860227/0100. VS: 2019786. Do kolonky zpráva pro příjemce, uveďte jméno a příjímení dítěte.

     - kroužek rozdělen dle úrovní žáků do tří skupin

  1. Level bude probíhat každou středu od 13:30 do 14:15
  2. Level bude probíhat každou středu od 14:15 do 15:00
  3. Level bude probíhat každou středu od 15:00 do 15:45

     - zábavná forma výuky formou her, luštění křížovek atd. 


Došlo k výskytu vší v první třídě a ve školní družině. Prosím o důkladnou prohlídku vlasů.


Děti jsou velmi šikovné :)  Znění domácích úkolů z M/ČJ/ČJS bude pouze v notýsku. Požadavky k anglickému jazyku a pracovním činnostem naleznete stále na stránkách třídy. Děkujeme.


Ve čtvrtek 31.10.2019 proběhne HALLOWEENSKÁ PÁRTY - masky s sebou. Na všechna strašidýlka se velmi těšíme. :)


Některé děti nenosí učebnice a sešity. Do konce září se bude tolerovat jejich zapomínání. Od října se budou psát poznámky do ŽK. Dále prosíme o podepisování domácí přípravy a notýsku. Děkujeme


 

Rozvržení ČESKÉHO JAZYKA

Pondělí

2. vyučovací hodina MLUVNICE – každé pondělí se bude psát DIKTÁT

Úterý

-

Středa

2. vyučovací hodina MLUVNICE, 3. vyučovací hodina ČTENÍ/PSANÍ

Čtvrtek

3. vyučovací hodina MLUVNICE

Pátek

Projektový den – mluvnice, čtení, psaní, projekt – každý pátek: DÚ

 


Český jazyk

Informace:

  • Prosíme o podepisování všech domácích úkolů  i ostatních sešitů.
  • Volné pracovní listy zakládejte do desek. Pokud jsme PL nestačili dodělat ve škole, nepracujte prosím doma napřed, ve škole vše  doděláme.

 


Matematika

Informace

  • Prosíme rodiče o kontrolu - případné doplnění vhodného pravítka (nejlépe 15 cm) a obyčejné tužky č. 2. Některé děti mají pravítko velmi malé a  špatně čitelné. 

 


Anglický jazyk:

Vzhledem k narůstajícímu učivu během následujících anglických lekcí napíši, jakou slovní zásobu je nutné se naučit nejen vyslovit, ale také psát a dále jaká větná spojení a slovíčka je nutné si zapamatovat a umět pouze vyslovit. :)

  • NAUČIT SE VYSLOVIT A PSÁT:

- a chair

- a table

- a pen

- a pencil

- a book

  • ZAPAMATOVAT SI A UMĚT VYSLOVIT:

- abeceda A-Z

- a teachar

- a clock

 


Pracovní činnosti