Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka:

Helena Dědicová - Čj, M, ČjS, Pč

Asistentka pedagoga:

Alena Holá


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Aj (I. a II. sk.)

Jitka Krupičková - Vv

Mgr. Jindra Svobodová - Tv (I. a II. sk.), Hv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

Vracíme se zpět k původnímu rozvrhu od 15. 4. 2019.


Duben 2019
18.4. velikonoční prázdniny
19.4. Velký pátek - státní svátek
22.4. Velikonoční pondělí - státní svátek
24.4. výlet Toulcův Dvůr
25.4. třídní schůzky 
29.4. den Země - modré a zelené oblečení 
30.4. první pomoc - edukační divadelní představení
 

Anglický jazyk

Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 2. třída

Pomůcky:

Pro výuku využíváme učebnice a pracovní sešity Happy House – New Edition. Obě pomůcky obsahují 7 lekcí, 4 lekce na první pololetí a 3 lekce + opakování na druhé pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného v přední části veškerá větná spojení s cílovým učivem ke každé lekci. V zadní části pracovního sešitu se nalézá slovní zásoba. Ke každému pracovnímu sešitu je online CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Učebnice i pracovní sešit je koncipován formou hry a tímto způsobem jsou i vedené hodiny anglického jazyka. Děti se seznamují s abecedou, s výslovností a začínají se pomalu učit nejen číst, ale také psát jednotlivou slovní zásobu. K procvičení anglického jazyka dětem dále slouží velký nelinkovaný sešit, do kterého si děti lepí pracovní listy a procvičují dle lekcí příslušnou slovní zásobu. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy, využíváme online zdroje, jako jsou písničky s pohybovým zapojením a pohádky. Pravidelně s těmito zdroji pracujeme.

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Online zdroje:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs (online cvičení, hry + poslech k učebnici)

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ (ukázka videa s tématikou tělo)

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw (ukázka videa na začátek hodiny)

https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w (ukázka videa na procvičení abecedy)

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg (ukázka videa na procvičení How many?, čísla)

https://www.youtube.com/watch?v=XREZd9YAuFY (ukázka pohádky k procvičení druhé lekce SAFARI)

Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Na konci každého týdne je na stránkách třídy napsané probrané učivo nejen z pracovního sešitu, ale také z učebnice. Dále jsou vždy napsaná doporučení, co je nutné si na další hodinu anglického jazyka procvičit.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                           100% - 90%

Známka 2                           89% - 70%

Známka 3                           69% - 50%

Známka 4                           49% - 30%

Známka 5                           29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažuje mluvená forma testů a zkoušení, ale také se objevují testy psacího charakteru. Je důležité nejen nové poznatky fixovat poslechem a mluvenou formou, ale také se děti učí hravou metodou psát a sledují, že v anglickém jazyce se slovíčko jinak píše a zcela odlišně se vyslovuje. Se psanou formou se děti setkávají již od druhé lekce, kdy přepisují a sledují v pracovním sešitě nejen, jak se píší barvy, ale postupně se přidávají školní potřeby a další slovní zásoba. K dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je přistupováno individuálně, dle potřeb jednotlivého žáka.

Doporučení:

V anglickém jazyce platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než - li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu každý „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy či letní tábory.  

Závěr:

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 2 třídy:

 • rozuměl jednoduchým pokynům a otázkám při výuce,

 • rozpoznal chyby, vyslovil, přečetl a napsal správně slovní zásobu,

 • zapojoval se do her, činností a písniček,

 • využíval jednotlivá slovní spojení,

 • porozuměl dvěma jednoduchým příběhům.

HEZKÉ PRÁZDNINY :)

Zpracovala: Ing. Barbora Bláhová, učitelka anglického jazyka.


Kroužek Zumba - probíhá každé pondělí od 13:00 - 13:45


BADATELSKÝ KROUŽEK

V úterý 26.3. ODPADÁ badatelský kroužek z důvodu školení. Děkuji za pochopení. Bartušková

Vážení rodiče, od úterý 5.2. začíná badatelský kroužek pro přihlášené žáky z 1. a 2. třídyKroužek se koná každé úterý od 13:30 do 15 hodin. Na kroužek je ideální přinést velké zapínací desky, do kterých si děti budou ukládat pracovní listy, náčrtky apod. Další informace naleznete v žákovských notýscích svých dětí. 


Deskové hry

Z důvodu velkého počtu dětí o deskové hry, jsme byli nuceni vytořit 2 skupiny, aby činnost kroužku byla smysluplná. Děti jsou rozděleny takto:

- žáci 1. - 2. tříd budou navštěvovat kroužek od října do ledna, celé první pololetí

- žáci 3. - 5. tříd budou navštěvovat kroužek od února do června, celé druhé pololetí

Děkuji za pochopení. Frýdlová


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Kroužek tanců - Admira

Oblečení:
- cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
- pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
 
Obutí:
- dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
- chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
 
- hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 
 
 - kroužek tanců bude probíhat každý čtvrtek od 20. 9. 2018 od 13:30 do 14:15

- skupiny AJ +TV - stejné jako minulý školní rok

-  opatřit průhledné velké desky (psaníčko) na věci z angličtiny

ANGLIČTINA: online stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs


16.4. - Děti mají v notýsku informace o výletu dne 24.4. - sraz 7.45 !!!  , předpokládaný návrat mezi 12,30 a 13,00. S sebou - oblečení na ven ( program probíhá mimo budovu), svačinu, pití, čip na oběd, případně malé kapesné. Oběd nebude odhlášen. 

Zítra 17.4. - první skupina TV, druhá skupina Aj, přinést čítanku, nenosit matematiku. přinést si čítanku ( str 84,85). 

M na 17.4. - do dom. sešitu - prac. list

ČJ na 25.4. - svoji knihu dle vlastního výběru.

15.4. - ČJ na 16.4. - prac. sešit str 35/cv2

11.4. - ČJ na 12.4 - z pracovního sešitu str 32/cv3, přepsat do dom. sešitu.

ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 53. V pracovním sešitu probraná str. 45. Prosím o opakování slovíček a větných spojení z předešlých lekcí. Nová slovní zásoba: a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals + nová větná spojení What are you wearing? I´m wearing....Některé děti jsem zkoušela z rozhovoru, zbytek třídy dozkouším v průběhu příštího týdne.

Dne 12.4. proběhne ve škole zápis do 1. třídy. Z provozních důvodů budou všechny třídy končit v 11.40 - je možná, že se děti zítra zdrží  na obědě.

Od pondělí 15.4. platí původní rozvh jako v 1. pololetí !!!!! 


Dne 24.4. jedeme na výlet do Toulcova dvora, dne 25.4. proběhnou třídní schůzky. 

29.4. proběhne ve škole Den země - prosím, dejte dětem modré a zelené oblečení 

 

10.4. M na 12.4 - do dom. sešitu, vypočítat prac. list, na 15.4. - z učebnice str 15 - násobilka 4 ( vyjmenovat řadu) 

8.4. - v případě pěkného počasí jdeme zítra ven - prosím, dejte dětem vhodné oblečení. 

ČJ na 9.4. prac. sešit str 30/cv1, ćtení - na 15.4 čítanka str 84,85.

4.4 ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 50-52. V pracovním sešitu probraná str. 44. Prosím o opakování slovíček a větných spojení z předešlých lekcí. Nová slovní zásoba: a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals + nová větná spojení What are you wearing? I´m wearing.... DÚ - dokončit pracovní list v modrém sešitu.

 


9.4. - M na 10.4. prac. sešit str 13/cv 2. 

3.4. - M - na 8.4.vymenovat řadu násobky 3, na 10.4. - silnější jehla, bavlnka ( prosím, aby jehla odpovídala síle bavlnku), několik knoflíků cca 4-5  

           TV  1.skupina na zítra 4.4. : kdo chce, přinese si hůlky od lyží, paní učitelka půjde s dětmi ven a budou trénovat nordic walk

2.4. - M na 3.4. - do domácího sešitu, pracovní list

1.4. - ČJ na 2.4. - do domácího sešitu - učebnice str 20/cv4, na 5.4.naučit se vyjmenovat slovní druhy ( učebnice str 21),  M -procvičovat násobilku 2 

28.3. - M - na pondělí 1.4. - učebnice str 9 - násobky čísla 2 - vyjmenovat řadu.

ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 46-47. V pracovním sešitu probrané učivo do str. 42. Děti pracovaly s pracovními listy v modrém sešitu. Prosím o opakování slovíček a větných spojení. Nová slovíčka (on the left, on the right) DÚ - pracovní sešit str. 43. Příští týden začínáme s novou lekcí.


Z organizačních důvodů neproběhla beseda o zdravém životním stylu. Beseda proběhne v náhradním termínu. 

27.3. ČJ - na 28.3. písanka str 11

26.3. HV - kdo ještě nemá, prosím přinést linkovanou podložku A4 na psaní,  ČJ  na 27.3. - prac. sešit str 25/cv1

25.3. ČJ na 26.3 - pravopisné pětiminutovky str 27, čtení - na 1.4. čítanka str 72,73

22.3. prvouka - na pátek 29.3. zopakovat z učebnice str 43

22.3. Ve třídě se vyskytly neštovice. Hlídejte zdravotní stav dětí. 

21.3. ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 44-46. V pracovním sešitu probrané učivo do str. 41. Děti pracovaly s pracovními listy v modrém sešitu. Prosím o opakování slovíček a větných spojení. Nová slovíčka (on the left, on the right) DÚ - čtení str. 46.


18.3. ČJ na 19.3. - pracovní sešit str 22/cv5, čtení na 21.3. - čítanka str 68,69

14.3. ČJ na 15.3. prac. sešit str 20/cv 5 , prosím, opravte diktáty. Na pondělí 25.3. básničku - vyberte jednu z čítanky - str 65,69 nebo 71. 

ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici do str. 43. V pracovním sešitu probrané učivo do str. 41. Prosím o opakování slovíček a větných spojení.


Prac. činnosti - na středu 20.3. menší květináč ( lze i plastový) 

13.3. M na 15.3. do sešitu na geometrii - učebnice str 46/cv6

12.3. M na 13.3. do domácího sešitu učebnice str 44/ cv 6 a 11

11.3.  ČJ na 12.3. - pracovní sešit str 18/cv1, čtení na 18.3. - čítanka str 64,65, Prvouka - na pátek zopakovat hodiny

Děti, které se ve čtvrtek 28.2. nezúčastnily divadelního představení, dostaly peníze zpět. 

1.3.  Hezké jarní prázdniny  :-)

Vaše foto: Jaro - 6

________________________________________________________________

26.2. - Dobrý den, omlouvám se, ale také jsem onemocněla. Dětem nechám nějakou práci ve škole a na většinu hodin budou rozděleny v jiných třídách. Předměty  AJ, TV a VV budou vyučovány dle rozvrhu. 

Děkuji za pochopení

H. Dědicová


25.2. - Dobrý den, vzhledem k dnešní vysoké absenci dětí, jsme jen opakovali. Pracovní sešity z českého jazyka a matematiky jsem přes víkend kontrolovala a jsou tedy ve škole. Pokud by stále chybělo hodně dětí, budu psát probranou látky na stránky třídy. 

Dne 27.2 výuka dle rozvrhu ( není AJ)

22.2. Čtení na  25.2.- čítanka str 62,63

21.2. ČJ na 22.2. - pracovní sešit str 52/cv6

ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 40-41. V pracovním sešitu probraná str. 36. Děti si napsaly nová slovíčka ze str. 41 do modrého sešitu, prosím naučit.


20.2. M na 22.2. pracovní sešit str 33/cv1


19.2. M na 20.2. - do domácího sešitu učebnice str 45/cv 7,10; nosit pravítko a ořezanou tužku


Prvouka na 26.2. - písemka - hodiny ( spojit ciferník, slovní vyjádření, číselný zápis; pouze čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), týden, měsíce v roce

Děti dostaly první díl písanky, budeme pokračovat ve druhém. 

Pracovní neschopnost paní učitelky Svobodové trvá, třída bude i nadále spojena na výuku AJ a TV. 

Dále prosím o včasné informování, pokud dítě z jakéhokoli důvodu chybí ve výuce a tato skutečnost je známa předem. Stačí zápis do notýsku nebo mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


18.2. ČJ na 19.2. Prac. sešit str 52/cv 4

 

Dne 28.2. bude ve škole loutkové divadlo. Prosím zaplatit 60Kč. Děkuji

15.2 ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici i v pracovním sešitu celá 4. lekce. Tento týden děti především opakovaly. Prosím o přečtení příběhu v učebnici str. 39. 


14.2. ČJ  na 15.2. - do domácího sešitu učebnice str 7/cv2

12.2. ČJ na 13.2. prac. sešit str 52/cv 3

V prvouce probíráme hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, zápis ( tj půl páté - 4:30, 16:30) - prosím, procvičujte doma

Rozdány závázné přihlášky na školu v přírodě. Prosím, vyplnit a do pátku poslat zpět do školy. 

Poplatky za kurz AJ, taneční kroužek Admiru a keramiku uhraďte v kanceláři školy

11.2. M na 12.2. do domácího sešitu učebnice str 45/ cv 1 a 3; čtení - na 14.2. - čítanka str 60,61

8.2. ČJ - rozdala jsem sešity s diktáty. Prosím, přes víkend udělejte opravy a podepsané vraťte do školy. Děkuji

7.2. ČJ  na 8.2. - pravopisné pětiminutovky str 20.

         Tv  - v týdnu 11.2.-15.2.2019 budeme chodit na Tv ven. Prosím dejte dětem vhodné oblečení ( oteplováky, rukavice,čepice, atd.). Děkujeme 

ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 37-38, v pracovním sešitu do str. 34. Prosím o procvičení slovní zásoby (části lidského těla). Některé děti stále neumí slovíčka!!!!!! Dále prosím o procvičení nové slovní zásoby (see, hear, taste, touch, smell) V pondělí píšeme test.


6.2. ČJ na 7.2. prac. sešit str 10/cv1b;

Matematika - začali jsme počítat s předchodem přes 10. Pokud vaše děti chtějí, pořiďte jim do školy počítadlo

5.2. ČJ na 6.2. prac. sešit str 52/cv2,

Zítra nezapomeňte - ČJ, M, PČ ( změna rozvrhu) 

4.2.  M na 5.2. - v domácím sešitě prac. list. 

V pátek 8. února proběhne na 1. stupni výukový program na téma "Šikana". Prosím, do pátku zaplatit 30 Kč. Děkuji

Od 4.2. platí nový rozvrh !! 

31.1. TV, AJ - vzhledem k pracovní neschopnosti p. učitelky Svobodové bude v následujících cca dvou týdnech spojována výuka AJ a TV pro celou třídu. Děti si budou nosit do školy pomůcky dle rozvrhu. Na TV prosím nenosit šperky ( např. náramky), děvčata mají mít na hodiny TV sepnuté vlasy. 

 


Seznam pomůcek pro 2. ročník na školní rok 2018/2019

 • Seznam je orientační, v září bude upřesněn
 • Penál: pero - 2ks, tužka č.2 – 2ks, guma, ořezávátko, lepidlo v tyčce, pastelky – 6-12ks, pravítko 15 cm, (kružítko – bude se používat až během šk. roku, není nutné v září)
 • Obaly na sešity (průhledné, raději ne barevné): A5 - 10ks; A4 – 10ks, notýsek, žákovská knížka (pevný obal)
 • Tělocvik - triko (lze i s dlouhým rukávem nebo tenká mikina), tepláky, sálová obuv (ne cvičky); v případě pěkného počasí sportovní oblečení na ven – triko, mikina, tepláky, sportovní obuv
 • Navíc - bačkory (raději uzavřené, ne pantofle nebo crocsy), sáček na věci na TV, malé, velké desky na sešity
 • Prosím, vše podepsat

Všem přeiji krásný zbytek prázdnin.

H. Dědicová