Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka:

Helena Dědicová - Čj, M, ČjS, Pč

Asistentka pedagoga:

Alena Holá


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Aj (I. a II. sk.)

Jitka Krupičková - Vv

Mgr. Jindra Svobodová - Tv (I. a II. sk.), Hv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci.


Důležitá sdělení:

13. - 20. 6. - Svor

19. 6. - Mirakulum

28. 6. - Vysvědčení


V hodinách TV budeme chodit na místní hřiště, prosím, aby všechny děti měly oblečení s dlouhými rukávy, nohavicemi a tenkou čepici. Děkuji, MB.


Anglický jazyk

Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 2. třída

Pomůcky:

Pro výuku využíváme učebnice a pracovní sešity Happy House – New Edition. Obě pomůcky obsahují 7 lekcí, 4 lekce na první pololetí a 3 lekce + opakování na druhé pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného v přední části veškerá větná spojení s cílovým učivem ke každé lekci. V zadní části pracovního sešitu se nalézá slovní zásoba. Ke každému pracovnímu sešitu je online CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Učebnice i pracovní sešit je koncipován formou hry a tímto způsobem jsou i vedené hodiny anglického jazyka. Děti se seznamují s abecedou, s výslovností a začínají se pomalu učit nejen číst, ale také psát jednotlivou slovní zásobu. K procvičení anglického jazyka dětem dále slouží velký nelinkovaný sešit, do kterého si děti lepí pracovní listy a procvičují dle lekcí příslušnou slovní zásobu. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy, využíváme online zdroje, jako jsou písničky s pohybovým zapojením a pohádky. Pravidelně s těmito zdroji pracujeme.

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Online zdroje:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs (online cvičení, hry + poslech k učebnici)

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ (ukázka videa s tématikou tělo)

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw (ukázka videa na začátek hodiny)

https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w (ukázka videa na procvičení abecedy)

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg (ukázka videa na procvičení How many?, čísla)

https://www.youtube.com/watch?v=XREZd9YAuFY (ukázka pohádky k procvičení druhé lekce SAFARI)

Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Na konci každého týdne je na stránkách třídy napsané probrané učivo nejen z pracovního sešitu, ale také z učebnice. Dále jsou vždy napsaná doporučení, co je nutné si na další hodinu anglického jazyka procvičit.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                           100% - 90%

Známka 2                           89% - 70%

Známka 3                           69% - 50%

Známka 4                           49% - 30%

Známka 5                           29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažuje mluvená forma testů a zkoušení, ale také se objevují testy psacího charakteru. Je důležité nejen nové poznatky fixovat poslechem a mluvenou formou, ale také se děti učí hravou metodou psát a sledují, že v anglickém jazyce se slovíčko jinak píše a zcela odlišně se vyslovuje. Se psanou formou se děti setkávají již od druhé lekce, kdy přepisují a sledují v pracovním sešitě nejen, jak se píší barvy, ale postupně se přidávají školní potřeby a další slovní zásoba. K dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je přistupováno individuálně, dle potřeb jednotlivého žáka.

Doporučení:

V anglickém jazyce platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než - li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu každý „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy či letní tábory.  

Závěr:

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 2 třídy:

 • rozuměl jednoduchým pokynům a otázkám při výuce,

 • rozpoznal chyby, vyslovil, přečetl a napsal správně slovní zásobu,

 • zapojoval se do her, činností a písniček,

 • využíval jednotlivá slovní spojení,

 • porozuměl dvěma jednoduchým příběhům.

HEZKÉ PRÁZDNINY :)

Zpracovala: Ing. Barbora Bláhová, učitelka anglického jazyka.


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


- skupiny AJ +TV - stejné jako minulý školní rok

-  opatřit průhledné velké desky (psaníčko) na věci z angličtiny

ANGLIČTINA: online stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs


14.6. V případě příznivého počasí půjdeme v pondělí 17.6. na vycházku do Lidické galerie. Dejte prosím dětem vhodné oblečení,obuv, pokrývku hlavy, pití, svačinu, drobné na zmrzlinu a čip na oběd. Hezký víkend :)


10.6. Adresa na ŠVP: 

Jméno žáka

ZŠ Hřebeč, 2. třída

RS Star Line

Svor 8

PSČ 471 51     

 

7.6. - odjezd na ŠVP dne 13.6. ve 14,00 na Náměstí Draha. Návrat 20.6. mezi 12,00 a 13,00.

6.6. - Výuka ve dnech 13.6. - 27.6. do 11.40. Ve dnech 24.6. - 27.6. budou probíhat třídnické práce, případně budeme mít jiný program ( pěší výlet, hřiště,...). Prosím, podepište ŽK na str 11/12.


Angličtina: Skupina S1,S2 probráno učivo v učebnici do str. 63. V pracovním sešitu do str. 56. Prosím o procvíčení I´m pushing, I´m pulling. 

4.6.  Cena za výlet na ŠVP ( ZOO Liberec, Dinopark ) - 470 Kč, plaťte u třídního učitele


3.6. Zítra oblečení ven - půjdeme ven 1., případně 2. vyučovací hodinu. Učení běžné s sebou. 

Prosím, poslat po dětech do školy materiály k ŠVP.


30.5. - zítra připomínám - sport. oblečení !, případně s sebou nějakou spol. hru.

Angličtina: Skupina S1, S2 probráno učivo v učebnici do str. 61. V pracovním sešitu do str. 55. prosím o procvičení nejen slovní zásoby, ale také větného spojení What are you doing?


Děti, které nejdou na ŠVP, dostaly informace o výletě do Mirákula. Prosím, vyplnit a vrátit do školy. 


28.5.  M na 30.5. - prac. sešit str 32/cv 1, procvičovat násobení a dělení!

Děti dostaly dotazníky ohledně provozu ŠD dne 13.6.  Prosím vyplnit a do pátku 31.5. vrátit do školy.


Dne 31.5. proběhne oslava MDD. V případě pěkného počasí bude probíhat na hřišti. Děti budou potřebovat ŽK, notýsek, penál, svačinu, pití, sportovní oblečení. 3. a 4. hodinu budeme ve škole. 


 27.5. ČJ na 28.5. - prac. sešit str 53/cv 1,2 ( s modrým nadpisem). Čtení na 3.6. - čítanka str 98,99


23.5. - vzhledem k počtu dětí bude focení 1. stupně pokračovat i zítra ( fotit se budou už jen skupinky). 


21.5. ČJ na 22.5. - prac. sešit str 50/cv3


Seznam pomůcek pro 2. ročník na školní rok 2018/2019

 • Seznam je orientační, v září bude upřesněn
 • Penál: pero - 2ks, tužka č.2 – 2ks, guma, ořezávátko, lepidlo v tyčce, pastelky – 6-12ks, pravítko 15 cm, (kružítko – bude se používat až během šk. roku, není nutné v září)
 • Obaly na sešity (průhledné, raději ne barevné): A5 - 10ks; A4 – 10ks, notýsek, žákovská knížka (pevný obal)
 • Tělocvik - triko (lze i s dlouhým rukávem nebo tenká mikina), tepláky, sálová obuv (ne cvičky); v případě pěkného počasí sportovní oblečení na ven – triko, mikina, tepláky, sportovní obuv
 • Navíc - bačkory (raději uzavřené, ne pantofle nebo crocsy), sáček na věci na TV, malé, velké desky na sešity
 • Prosím, vše podepsat

Všem přeiji krásný zbytek prázdnin.

H. Dědicová