Školní rok 2017/2018

Třídní učitelka:

Jitka Krupičková

Asistentka pedagoga:


Další pedagogové:

Konzultační hodiny:


Konzultační hodiny třídní učitelky:

Konzultační hodiny vedení: