2019/2020

Třídní učitelka:

Jitka Krupičková - Čj, M, Čjs, Vv, Pč, Hv

Asistentka pedagoga:

Andrea Složková


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Aj

Mgr. Iva Barancová - Tv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci. 


Důležitá sdělení:


2. pololetí

Děti, nezapomeňte nosit čip na obědy a požádejte rodiče, aby vám objednali jídlo!


Sledujte stránky tříd, školní web.Případné dotazy zodpovíme na emailu.

Prosím sledujte MS - Teams prostředí.INFO

Vážení rodiče! 

      Po dočtení "ČÍTANKY I." prosím odevzdat na sběrné místo u pí Guziurové (ulice Opletalova 364, Hřebeč), celkem 21 kusů. Zároveň si vyzvednete "ČÍTANKU II", prosím vzadu podepsat.

     Dále prosím o zakoupení barevných papírů, budeme s dětmi vyrábět. Škola má zbytky papírů, ale nejsou sady úplné. Zbytek papírů ve škole budou děti využívat přístí školní rok.Dětem jste četli na poslech Krysáky od Jiřího Žáčka a od pondělí budu číst já KLADENSKÉ POHÁDKY od Luďka Švorce.

Nahrané čtení, je vloženo na youtube, vždy jedna pohádka jeden odkaz.

https://youtu.be/S36Uy7p2w6U

https://youtu.be/gpqghMxkWQ8

https://youtu.be/z77Qq-WlNnk

https://youtu.be/8XAti8KO5T4
https://youtu.be/5ALF3JCKNbo

https://youtu.be/EevNBRALMgY

https://youtu.be/qGz4d7hQuAE

https://youtu.be/geuT6VBAdXU

 

Nástěnka dětských prací:

https://nastenka-krupickova.rajce.idnes.cz/

pro odemknutí 

Jméno: Jitka

Heslo: Andrea
UČIVO NA 22 TÝDEN (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

PONDĚLÍ

1. hod / Matematika: PL č. 12 + procvičení na tabuli

2. hod / ČJS: učebnice str. 66

3. hod / Výtvarná výchova: práce bude zadána v hodině

4. hod / AJ: Poslech v učebnici str, 58 + PS str. 70, 56

ÚTERÝ

1. hod / Český jazyk: čtení str. 48, 49, 50 – opakování a procvičení

             Písanka školní: str. 17 – 5 krátkých vět

             Písanka domácí: DÚ: Přepiš větu z pohádky „Čítanka“ str. 48

             „CO SE PTALO KOŤÁTKO?“ Jak …

2. hod / Matematika: PL č. 13

3. hod / Český jazyk: poslech pohádky „Křivoklátské pohádky“

STŘEDA

1. hod / Český jazyk: čtení str. 51, 52, 53

             Písanka školní: str. 18

             Písanka domácí: napiš slova: drkotal, frčí, čtvrtek, mrzká, cvrček, mlha, srnka

2. hod / ČJS: učebnice str. 67

3. hod / Matematika: PL č. 14

ČTVRTEK

1. hod / Český jazyk: čtení str. 54

             Písanka školní: str. 19 - přepis

             Písanka domácí: napiš 3 – 5 vět, co vidíš na str. 53 „Čítanka“ v mapě Afriky

2. hod / Pracovní činnosti: vlaštovka – zadání úkolu bude expedováno

3. hod / Český jazyk: čtení str. 54, poslech pohádky „Křivoklátské pohádky“

4. hod / AJ

PÁTEK   ZRUŠENÁ  ONLINE  VÝUKA
UČIVO NA 21 TÝDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

PONDĚLÍ

Český jazyk: čtení str. 40, 41 - opakování

Písanka školní: str. 15 první ½ polovina

Písanka domácí: školní: str. 15 druhá ½ polovina

Matematika: učebnice str. 48

Procvičovací sešit: str. 23

ÚTERÝ online

Český jazyk: čtení str. 42, 43, 44 – odpoledne čtení opakování

Písanka školní: cvičná: bude online diktát / slova

Matematika: učebnice str. 49, 50

TEAMS – KVÍZ „Hrnečku vař“

STŘEDA

Český jazyk: čtení str. 45, 46, 47 - číst

Písanka školní: str. 16 – první ½ polovina stránky

Písanka domácí: Napiš 7 krátkých vět: Co který den děláš? (Př. „V pondělí cvičím.“…)

ČTVRTEK online

Český jazyk: čtení str. 45, 46, 47 – rozbor článků, ponaučení

Písanka školní: str. 16 – druhá ½ polovina ve škole online

Písanka domácí: opis slov Slabikář str. 88 první sloupek

Matematika: PL č. 10

PÁTEK

Český jazyk: čtení str. 48, 49, 50

Písanka školní: str. 17

Matematika: PL č. 11

Procvičovací sešit: str. 24


ČJS: učebnice str. 64, 65 - vypracovat

Lv: poslech čtení na pokračování Kladenské pohádky

AJ: procvičit slovní zásobu ze 7. lekce, PS str. 55, UČ - podívat se na příběh (bez CD) ze str. 58 + větná spojení Wake up! Do you like dogs?

Tv: turistika - procházky