2018/2019

Rozvrh hodin platný od 1. 2. 2019:

(dochází ke změně z důvodů plavání na I. stupni, děti již mají zapsanou změnu v žákovských knížkách a žákovských notýskách):

 

Třídní učitelka:

Jitka Krupičková - Čj, M, ČjS, Pč, Hv, Vv

Asistentka pedagoga:

Andrea Složková


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Aj (I. a II. sk.)

Mgr. Eliška Paterová - Tv (I. sk.)

Mgr. Jindra Svobodová - Tv (II. sk)


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají vždy po předem domluvené mailové korespondenci. 


Důležitá sdělení:

Zálohu na školu v přírodě ve výši 2 000 Kč plaťte ve dnech 25. a 26. února 2019 v kanceláři školy u p. Nádeníčkové.


Vážení rodiče,

na základě informací třídních učitelů z prvního stupně, jimž se některé děti svěřily, Vás informujeme o tom, že mezi dětmi dochází v odpoledních a večerních hodinách  ke "Kyberšikaně" na sociálních sítích.

Věnujte, prosím, pozornost svým dětem (mobilní telefony) a provádějte tak častější kontrolu tohoto zařízení.

Děkujeme za spolupráci.


Vybíráme 500 Kč na II. pololetí - kroužek keramiky

Vybíráme 1 500 Kč na II. pololetí - Admira

Vybíráme 1 900 Kč na II. pololetí - kroužek Aj

Platit můžete v kanceláři školy.


Kroužek Zumba - probíhá každé pondělí od 13:00 - 13:45


V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy začíná od 10. 9. 2018 vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


BADATELSKÝ KROUŽEK

V úterý 26.2. budeme na kroužku vyrábět JABLEČNOU MUMII. Prosím o přinesení menšího jablka, nádoby do které se jablko celé vejde (např. zavařovací sklenice) a jeden nebo dva balíčky jedlé sody (dle velikosti jablka).

Vážení rodiče, od úterý 5.2. začíná badatelský kroužek pro přihlášené žáky z 1. a 2. třídy. Kroužek se koná každé úterý od 13:30 do 15 hodin. Na kroužek je ideální přinést velké zapínací desky, do kterých si děti budou ukládat pracovní listy, náčrtky apod. Další informace naleznete v žákovských notýscích svých dětí. 


Deskové hry

Z důvodu velkého počtu dětí o deskové hry, jsme byli nuceni vytořit 2 skupiny, aby činnost kroužku byla smysluplná. Děti jsou rozděleny takto:

- žáci 1. - 2. tříd budou navštěvovat kroužek od října do ledna, celé první pololetí

- žáci 3. - 5. tříd budou navštěvovat kroužek od února do června, celé druhé pololetí

Děkuji za pochopení. Frýdlová


Kroužek anglického jazyka

- II. pololetí začíná 20. 2. 2019


Kroužek tanců - Admira

Oblečení:
- cokoli je pohodlné a v čem se cítí dobře
- pouze ne džíny - není pohodlné a netančí se v nich dobře
 
Obutí:
- dívky - zatím ideálně balerínky, později je možné u lektorky zakoupit originál taneční obuv
- chlapci - pokud mají, tak mohou polobotky/mokasíny, pokud nemají, tak cvičky
 
- hlavně ne tenisky, tančit v tom moc nejde a dokonce si mohou přivodit i zranění... 

- kroužek tanců bude probíhat každý čtvrtek od 20. 9. 2018 od 13:30 do 14:15


- všechny učební věci obalené

- notýsek (žákovská knížka) - tvrdý obal

- opatřit průhledné velké desky (psaníčko) na věci z angličtiny,

ANGLIČTINA online stránky: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs 


 ZMĚNA ROZVRHU od 1.2.2019
úterý      4 hodina      Vv    ČJ
středa    3 hodina      ČJ    Vv
 

 
INFORMACE
 
Kroužek AJ          II.pololetí začína 20.2.2019 (do té doby je třeba zaplatit  1900,- Kč v kanceláři ředitelky školy) 
Kroužek KERAMIKA  na II. pololetí 500 Kč
 

ŠVP

Z důvodu několika volných míst na ŠVP se mohou přihlásit i žáci 1. třídy. Počet míst je omezen. Přihlášky budou postupně očíslovány a odevzdány ředitelce školy. Přihlášku vybírá pí učitelka Krupičková, pí asistentka Složková zítra od 7,00 hod.

Chybějící žáci: přihlášky k vyzvednutí v družině.Každé pondělí  a každou středu obě skupiny AJ, každé úterý  a  každý čtvrtek obě skupiny TV  - pobyt venku (platí do odvolání). 28.2.2019 Divadlo ve škole, vybírame 60.- Kč

22.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.79, 80

21.2.2019 
DÚ:  ČJ: domácí písanka - předepsáno
        SLABIKÁŘ: čtení str. 79
 
ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 41-42 V pracovním sešitu probraná str. 36. Prosím o naučení nových slovíček z učebnice na str. 39 (dárek, svíčka, balón....)  Trénujeme větné spojení: How old are you? How many? DÚ: pracovní sešit str. 37.

20.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - předepsáno
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 76 - 77

19.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.76
 

18.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - předepsáno
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 75

15.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.73
        velká M: str. 46
 
ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici str. 38-40 V pracovním sešitu probraná str. 34-35. Prosím o naučení nových slovíček z učebnice na str. 39 (dárek, svíčka, balón....) Děti ze slovíček vyzkouším.
 
V PONDĚLÍ 18.2.2019 BUDE MÍT CELÁ TŘÍDA ANGLICKÝ JAZYK.
Je nutné si přinést pomůcky. 

14.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - přepis (str. 27 - 3 pvrní věty)
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 72
 

13.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.72 (3 sloupečky)

12.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - opis (str. 36/první 4 řádky)
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 71

11.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.71 (žlutý sloupeček)

8.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - předepsáno
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 68-69

7.2.2019
DÚ: Slabikář: čteni str.69
ANGLIČTINA skupina S1, S2 Probrané učivo v učebnici celá čtvrtá lekce. V pracovním sešitu probraná celá čtvrtá lekce. Tento týden jsme věnovali opakování. Příští týden nás čeká zkoušení z celé čtvrté lekce. :)
 

6.2..2019
DÚ: ČJ: domácí písanka - předepsáno (slova patřící do školy, ostatní ne!)
      SLABIKÁŘ: Čtení str. 68